Halm är hårdvaluta i dessa tider, men det kostar om man strör det på vägbanan - och över polisen.

Det kostar att strö halm över polisen

Under en snabbvisit på kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg under onsdagen, aktualiseras åter problematiken kring utländska fordon på svenska nyttjanderättsavtal när polisen vill kontrollera om ett fordon är anmält på ett sådant i Sverige. Likaså förstår vi att det kan kosta pengar om man strör halm över lagens långa arm.

Det är stekhett på Långeberga kontrollplats där vi på onsdagen möter Helsingborgs trafikpolis. Värmen är definitivt inte optimal för MC-poliserna denna dag.
– Man måste tänkta på att det snart kommer iskalla vinterdagar igen och uppskatta den värme vi får nu, säger bilinspektör Krister Nilsson.

En tysk Renault Magnum av äldre modell rullar in och Nilsson gör en kontroll. Förutom ett par glödlampor, är fordonet och dokumenten i ordning.
– Men föraren kommer att få 1 500 kronor i böter eftersom han inte hade bältet på sig, säger Nilsson.

Surt, tycker chauffören Sasha, men är medveten om att han har sig själv att klandra. Några pengar har han inte, utan får ringa till åkeriägarinnan. Vi hör samtalet och hon skrattar, men ser till att pengar betalas in.

En svenskregistrerad halmtransport tas in till kontrollplatsen efter att ha strösslat delar av lasten över trafikpolis Lars-Göran Samuelssons polisbil, vilket ledde till roliga kommentarer då de anlände.
– Det är inte tillåtet att tappa sin last på detta vis och kan man inte täcka det, kanske ett annat fordon ska användas, säger han.
Chauffören får böter på 1 500 kronor.

Sämre ser det initialt ut för ett bulgariskt ekipage med obetald vägavgift och brister i dokumentationen som gör att ett otillåtet cabotage hänger i luften. Innan trafikpolis Richard Karlsson angriper detta, vill han kontrollera att fordonet inte rullar på ett nyttjanderättsavtal med något svenskt företag.

Frågan ställer han till utfärdande myndighet, Transportstyrelsen, men de kan inte svara.
– Det är inga problem med svenska fordon, men den här är från Bulgarien och utländska fordon registreras på ett annat sätt hos Transportstyrelsen, förklarar Karlsson. Transportstyrelsen måste få det svenska företagets organisationsnummer för att kunna se om aktuellt fordon finns just där.

Att utan språk få fram den uppgiften, kan vara nära nog omöjligt. Karlsson informerar åkeriet om bristerna i dokumentationen och länge står det och väger mellan 3 000 kronor för obetald vägavgift eller 43 000 kronor med ett otillåtet cabotage i bagaget.

En grundlig genomgång av dokument och kör- och vilotider görs och de finner att fordonet kontinuerligt rör sig mellan Sverige, Spanien och Frankrike. Kör- och vilotiderna är i sin ordning liksom de medhavda dokumenten – förutom ett.
– På att av dem har han glömt att skriva in vissa uppgifter, säger Richard Karlsson som denna gång gör bedömningen att det är den mänskliga faktorn som orsakat missen.

Föraren kommer in och visar upp att vägavgiften är betald och betalar sedan de 3 000 kronor som tilltaget kostar honom.

Nyligen skärpte Transportstyrelsen kraven kring nyttjanderättsavtal för utomnordiska fordon. Ett stort steg i rätt riktning, men frågan kvarstår om huruvida ett fordon som inte alls kan kontrolleras i ett fordonsregister, ens ska kunna vara aktuell för ett nyttjanderättsavtal.

Och varför kan inte utomnordiska fordon som redan finns på svenska nyttjanderättsavtal, av Transportstyrelsen hittas på samma sätt som svenska fordon, det vill säga utan krav på ett organisationsnummer på det svenska företaget?

Att Transportstyrelsens registerhållning snarast bör moderniseras och ”EU-anpassas”, vore inte allt för mycket begärt, tycker vi på tidningen Proffs.

Ett effektivare och mer
Ett effektivare och mer "EU-anpassat" dataregister hos Transportstyrelsen, skulle kunna bespara polisen många timmars arbete när de ska utreda om ett utandsregistrerat fordon är anmält på ett svenskt yrkestrafiktillstånd.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-26 15:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Nyttanderättsavtal Trafikpolisen Vägavgift