Fotograf: Christian Koehn

Ertappades med manipulerad färdskrivare – frias!

Den 3 januari i år, kontrolleras en bulgarisk dragbil med trailer av bilinspektör Lars- Olof Tuvesson och trafikpolis Peter Ban på kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg. Föraren har brutit mot ADR-reglerna och ganska snart misstänks att färdskrivaren är manipulerad. Trots omfattande bevisning om det sistnämnda, har Helsingborgs tingsrätt nu valt att att fria åkaren och åkeriet.

Chauffören är makedonsk med bulgariskt medborgarskap och visar sig även äga fordonet som han köpt begagnat i slutet av 2016 och som därefter varit på besiktning ett antal gånger. Åkaren berättar att en knapp på färdskrivaren inte fungerar som den ska, vilket påpekades vid senaste servicen gjord i Göteborg. Felet hade trots verkstadens påpekande lämnats utan åtgärd.

Dragbilen stoppas vid ett senare tillfälle av trafikpolisen i Helsingborg. Förutom brott mot ADR-reglerna, misstänks att fordonets färdskrivare är manipulerad.

Trafikpolis Peter Ban och bilinspektör Lars-Olof Tuvesson påbörjar ett omfattande arbete med att undersöka fordonet och dokumentera dess rörelser. Detta i samverkan med polisens IT-forensiker, som bland annat plockar ut data från den GPS som vid kontrolltillfället fanns i dragbilen. 

Så småningom delges åkaren misstanke om dataintrång, alternativt brott mot förordningen om kör- och vilotider. Åklagaren yrkar på företagsböter.

Åkaren erkänner brottet mot ADR-reglerna och han medger att han några veckor tidigare, kört ett par timmar på en kollegas förarkort som glömts kvar i hytten. Resten förnekar han och är inte beredd att godta strafföreläggande då han menar det finns många oriktiga uppgifter i misstankarna.

När Proffs läser förhören, tar del av polisens omfattande bevismaterial och ser hur fordonet har körts, ter sig saken som solklar att åkaren och åkeriet ska fällas.

Så blir det inte. Den 13 juni fallerdomen och tingsrätten friar åkaren från åtalet för dataintrång, alternativt brott mot kör- och vilotiderna och eftersom åtalet i sin helhet ogillas, ogillas även talan om företagsbot. Beslaget av manipulationsutrustningen består dock.

På goda grunder uppstår frågan om huruvida assistentåklagaren som var sessionsåklagare, verkligen förmådde välja ut och föra fram all relevant bevisning och om mottagarna i tingsrätten kunde ta till sig det som presenterades.

I domen noteras bland annat att fordonet köpts begagnat varför åkarens uppgift om att han inte känt till utrustningen, framstår som rimlig. Rätten gör den samlade bedömningen av det som har förts fram, att åklagaren inte har kunnat bevisa att åkaren har känt till och använt manipulationsutrustningen.

Åkaren menar under förhöret bland annat att dragbilen inte alls har kört för egen maskin under de rörelser som forensikerna har kartlagt, grundat på data från GPS:en. Bilen har istället åkt på en biltransport. Men den förklaringen ger Peter Ban inte mycket för.
– Färdskrivaren har registrerat körning fram till en parkeringsficka. Där menar åkaren att dragbilen har lastats på en biltransport för vidare färd. Men till saken hör att dragbilen endast har stått stilla i två minuter innan den plötsligt började röra sig igen och så snabbt lastar inte ens ett Formel 1-team, även om de skulle stå beredda, menar Peter.

Han är fundersam över den friande domen.
– Jag tror att man har missat väldigt mycket i den här rättegången. Med tanke på omständigheterna står det ju klart att åkaren inte har gjort vad som skäligen ankommer för att förhindra brott. Hade han till exempel reparerat färdskrivaren så som han blev ålagd av verkstaden, hade man ju upptäckt manipulationen, säger han uppgivet.

Överklagan till Hovrätten måste göras innan den 4 juli och nu är det kammaråklagare Hans Åkesson i Helsingborg som tar över ärendet. Och han har redan noga läst domen.

Åkesson förklarar att dataintrång och företagsbot är två helt olika saker, men då fordonet inte längre finns kvar, kan inte mer bevis för dataintrång hämtas därifrån.
– Jag ser emellertid andra möjligheter vad företagsboten beträffar varför det inte är osannolikt att jag går vidare, sammanfattar han. Sista ordet är ännu inte sagt.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-15 17:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborgs tingsrätt Manipulerad färdskrivare Rättsfall Trafikpolisen Trafiksäkerhet