Föraren kunde inte visa upp vare sig sitt förartillstånd eller tillräckligt med dokument som kunde styrka att transporten var laglig. Därmed tog resan slut och postförsändelserna i trailern blev ett antal timmar försenade.

Bulgarisk Postnordtransport fast för otillåtet cabotage

I måndags kväll strax efter kl. 20.00, stoppas en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer av trafikpolisen i Skara. Föraren, som är från Makedonien, hade inget förartillstånd med sig och kunde inte heller bevisa att dragbilen kommit in i landet med en internationell transport.
Transporten, som kördes på uppdrag av Postnord, rapporterades för otillåtet cabotage.

Dragbilen var utrustad med en analog färdskrivare och föraren kunde endast visa upp det diagramblad som vid kontrolltillfället satt i skrivaren.
– Detta var hans första arbetsdag, berättar han för oss, förklarar trafikpolis Kjell Andersson.

Kjell frågar efter de frakthandlingar som tillhör det aktuella transportuppdraget och övriga handlingar för tidigare körningar.
– Inledningsvis hade han endast ett par dokument för den pågående transporten. Inga riktiga frakthandlingar utan snarare en körorder.

Körordern visar sig vara utställd av Postnord och transporten påbörjades i Härryda, med destination Örebro.

När Kjell Andersson tittar närmare på det enda diagrambladet, framgår det att föraren startat arbetsdagen i Perstorp i Skåne.

Chauffören berättar då att han har flyttat en trailer cirka 500 meter i Perstorp, en transport han senare kan styrka då han hittade en fraktsedel. Efter den korta transporten, berättar han att han kopplat en ny, tom trailer.
– Den trailern körde han upp till Jönköping, där han ställde av den.

Med endast dragbil körde han sedan, enligt egen utsago, till Härryda för att koppla den trailer som han drog när han blev stoppad på måndagskvällen.

Kjell Andersson konstaterar att det handlar om ett otillåtet cabotage, vilket Transportstyrelsen också anser efter att ha överprövat Kjells beslut.

Speditören, Natus Transport AB i Göteborg, kopplas in och snart är förskottet på sanktionsavgiften, 40 000 kronor, betald liksom även de 3 000 kronorna som föraren fick böta för att inte ha kunnat visa upp sitt förartillstånd.
– Speditören ordnar då med en ny, laglig dragbil som så småningom kommer till platsen för att ta över trailern. Den ”olagliga” dragbilen fick däremot inte överge trailern förrän den nya dragaren kommit till platsen, antagligen eftersom trailern innehöll postgods, funderar Kjell Andersson.

Proffs kontaktar Natus Transport och talar med Fredrik Forsberg som tillsammans med Filip Stefanovski, äger företaget.
– Vi har avslutat vårt samarbete med åkeriet och har en öppen dialog med Postnord som är informerade om händelsen och dess detaljer, hälsar Fredrik Forsberg.

Postnords pressansvariga Maria Ibsén, berättar att Natus anlitas när de har toppar i volymerna och de ordinarie leverantörerna inte hinner med. Natus har ansvaret att följa de krav Postnord ställer på alla sina underleverantörer.
– I detta brast Natus denna gång, men de har tagit fullt ansvar för händelsen och ordnade en ersättningsbil, säger hon. De har även avslutat samarbetet med åkeriet varför Postnord kan fortsätta samarbetet med Natus.

Postnord kommer att följa upp så att det aktuella åkeriet inte heller i framtiden används för det statsägda, svensk-danska företagets transporter. Allt enligt Maria Ibsén på Postnord.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-13 16:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulgarien Cabotage Makedonien PostNord Postnordtransport Skara Trafikpolisen