Transportföretagen

Transportföretagen om vårbudgeten:

?Det saknas en tydlig transportpolitik?

Trots att regeringen i vårbudgeten föreslår att potentialen utanför storstadsområdena ska tas tillvara bättre, saknas fortfarande en trovärdig transportpolitik för att hela Sverige ska kunna leva, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen som frågar sig: Vart tog hela Sverige-satsningen vägen?

Förvisso tycker Perbo att vårbudgeten innehåller många bra satsningar som exempelvis ytterligare resurser för förbättrad kollektivtrafik och vägunderhåll på landsbygden. Däremot saknas en tydlig transportpolitik för hela Sveriges transporter. Dessutom genomförs samtidigt ett stort antal åtgärder på transportområdet som särskilt försvårar för boende och för företag utanför storstäderna.

Som regeringens politik ser ut, har transportsektorn belagts med extraskatter istället för uppmuntran och lättnader för att kunna utvecklas och för att kunna satsa på ny teknik, menar Transportföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen.

Drivmedelsskatterna har höjts samtliga år under mandatperioden.
– Ett bonus-malussystem för fordonsskatten som ger extra hög skatt för bilar som är vanliga på landsbygden, ska införas och arbetet med att införa en kilometerskatt utöver drivmedelsskatterna för lastbilstransporter fortsätter, säger Ulf Perbo vidare.

Flygskatten har nu trätt i kraft och Perbo pekar på att flygets klimatpåverkan egentligen är en global fråga.
– Den svenska skatten bidrar endast till att försämra och försvåra för landsbygden. Inrikesflyget ingår i EU:s utsläppshandelssystem och bidrar därigenom till minskad klimatpåverkan. En extra skatt innebär snarare sämre förutsättningar för flyget att minska utsläppen, avslutar Ulf Perbo på Transportföretagen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-20 11:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelsskatt Kilometerskatt Perbo Skatter Transportföretagen Vårbudget