Fullutrustad på så sätt att både AdBlue-systemet och färdskrivaren hade manipulerats.

Åklagare yrkar på 175 000 i företagsbot för ”fullutrustad” polack

En kontroll som trafikpolisen i Helsingborg gjorde i höstas, har resulterat i att kammaråklagare Mikael Bäckström nyligen lämnat in en stämningsansökan till Helsingborgs tingsrätt. I den yrkar Bäckström på en företagsbot om 175 000 kronor.

Det var den 16 november som trafikpolisen i Helsingborg stoppade den polske dragbilen.
– Vi tände upp våra skyltar utmed E6 för att med ”automatik” ta in lastbilar till kontrollplatsen.

Att använda skyltarna innebär i praktiken att de fordon som tas in för kontroll inte sker selektivt utan med slumpens hjälp.

Det tredje ekipaget som rullar in blev ”full pott”.
– Ja, det var en polsk dragbil med trailer som verkligen var ”fullutrustad”, berättar bilinspektör Lars-Olof Tuvesson.

Under kontrollen fattar bilinspektörerna misstankar om att färdskrivaren är manipulerad.
– Vi hittade en fjärrkontroll på ett ställe som utesluter att chauffören inte hade kännedom om den manipulerade utrustningen, berättar Tuvesson.

Ekipaget tas, efter beslut av kammaråklagare Mikael Bäckström, i beslag för vidare undersökning.
– När vi rotar vidare i bilen konstaterar vi att bilen även är utrustad med en så kallad ”AdBlue-killer”, vilken sätter AdBlue-systemet ur spel.

När kammaråklagare Mikael Bäckström nu har gått igenom ärendet, yrkar han i sin stämningsansökan på totalt 175 000 kronor som företagsbot. 25 000 kronor för att bilens AdBlue-system manipulerats och 150 000 kronor för den manipulerade färdskrivaren.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-09 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsbot Helsingborg Manipulation Trafikpolisen