Ekipaget på fotot har inget med artikeln att göra. Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

400 utbildas för att stävja otillåtet cabotage

Under våren genomför polisen en utbildningsinsats med inriktning internationella godstransporter samt det nya regelverket avseende flygande inspektion. Ungefär 400 anställda ska utbildas, skriver Polisen på sin hemsida.

I regleringsbrevet för Polismyndigheten 2017 framgår bland annat att Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen.

Polismyndigheten ska även vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras.

Som ett led i detta kommer Polismyndigheten under våren att genomföra en utbildningsinsats med inriktning internationella godstransporter samt det nya regelverket avseende flygande inspektion. Syftet är att höja kunskapsnivån och förmågan inom området och därmed säkerställa att ambitionerna i regleringsbrevet uppnås.

Samtliga poliser och bilinspektörer vid landets trafikgrupper kommer att genomgå utbildningen, totalt rör det sig om cirka 400 befattningshavare, skriver Polismyndigheten.
– Vår uppfattning är att utbildningen kommer att ge en stor effekt både avseende antalet kontroller och kvaliteten hos dessa. Vid kurserna kommer även personal från Transportstyrelsen att medverka som ett viktigt led för samsyn mellan myndigheterna, säger poliskommissarie Erling Andersson vid Utvecklingscentrum Mitt.

Den första gruppen har nyligen genomgått sin utbildning i Helsingborg.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-09 13:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Trafikpolisen Utbildning Utvecklingscentrum Mitt