Eftermontering av smarta skrivare kan kosta 15,9 miljarder euro

Att eftermontera smarta färdskrivare i tunga fordon är förvisso dyrt, men fördelarna uppväger kostnaderna, står det i EU-rapportens slutledning där det konstateras att eftermontering är rätt väg att gå men med ett längre tidsperspektiv än det föreslagna, januari 2020.

EU:s utskott för Transport och Turism, TRAN, har begärt en studie kring kostnader och fördelar av eftermontering av smarta färdskrivare. Rapporten heter: Retrofitting smart tachographs by 2020: Costs and benefits.

Resultatet och slutledningen presenterades nu i februari. Rapporten utgör ett bakgrundsmaterial som ska hjälpa EU-parlamentets ledamöter och personal i deras parlamentariska arbete.

Studien presenterar de huvudsakliga kostnaderna för eftermontering av smarta färdskrivare i fordon som tillhör företag som opererar på den europeiska transportmarknaden januari 2020.

Det handlar särskilt om ekonomiska följder av en teknisk uppgradering. Dessutom beaktas de ekonomiska konsekvenser som åligger de nationella tillsynsmyndigheterna och bedömer också kostnaderna som medlemsstaternas nationella tillsynsorgan riskerar att drabbas av då de bland annat ska hämta och bearbeta data från smarta färdskrivare. I bedömningen av både kostnader och fördelar, ligger fokus i analysen på EU-nivå.

Kostnaderna knutna till processen av eftermontering, identifieras och analyseras avseende företag, verkställighet, agenter och licensierade verkstäder. Potentiella fördelar som härrör från minskning av olyckor samt andra fördelar, omfattas också av studien.

I studien dras slutsatsen att eftermontering av smarta färdskrivare i alla tunga fordon fram till år 2020, skulle utgöra en omfattande process som sannolikt skulle ge betydande kostnader för huvudaktörerna på den europeiska transportmarknaden.

Kostnaderna för inköp av enheter och arbetskraft i samband med montering, uppskattas vara mellan 6,4 till 15,9 miljarder euro beroende på marknadspriset för färdskrivare. Kostnaderna för revision av de licensierade verkstäderna som får utföra eftermonteringen, uppskattas till 73 miljoner euro per år. Utbildning av personal som ska samla in och analysera data, landar i studien på 11 miljoner euro.

Fördelarna finner studien i den potentiella minskningen av kostnader relaterat till olyckor vilken beräknas vara mellan 430 miljoner och 4,5 miljarder euro. Vidare kommer de licensierade verkstäderna att kunna generera en högre vinst under processen vilken beräknas till cirka 182 miljoner euro.

Således visar studien att det på kort sikt kommer att genereras höga kostnader, men att fördelarna på längre sikt väger upp dessa.

Studien hävdar att de medlemsstater som kommer att påverkas mest av eftermonteringen, skulle vara de som har de största flottorna av tunga fordon som bedriver internationella transporter, det vill säga Polen, Tyskland, Italien, Förenade kungariket, Frankrike och Nederländerna.

Mest påverkade av kostnaderna blir mikro- och små transportföretag som förmodligen inte skulle kunna förhandla och dra nytta av rabatter på eftermonteringstjänster, till skillnad från företag med större flottor.

Mot bakgrund av studien är därför den huvudsakliga politiska rekommendationen att eftermontering av smarta färdskrivare bör göras, men på längre tid än nu angivna tidsfristen januari 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-06 12:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi EU Färdskrivare TRAN