Fotograf: Zeeboid/Wikipedia

Skillnad på Streetrace och manipulerad skrivare

Därför kan en lastbil inte förverkas och skrotas

Hovrättsdom fastställer att fordon som används i streetrace är att betrakta som brottsredskap. Därmed ges det klartecken till polisen att förverka sådana fordon. Vi har tittat närmare på om domen är applicerbar även på tunga yrkesfordon som används på ett olagligt sätt. Svaret är ja, men ändå mest nej.

2016 beslagtar polisen i Stockholm ett fordon som vid ett flertal tillfällen konstaterats deltagit i olagliga streetrace. Ägaren har inte kunnat knytas till de olagliga körningarna. Bilen är, enligt ägaren, ombyggd för runt en halv miljon och värdet uppskattas till 280 000 kronor.

Fallet går till tingsrätten som går på åklagarens linje – men domen överklagas.

2017 kommer Hovrättsdomen som bland annat innebär att polisen, genom att skaffa tillräckligt med bevis, nu kan beslagta och förverka även bilar som står parkerade.

Kärnan i Hovrättens dom handlar om att fordonet ses som ett brottsredskap och att det, om det inte förverkas, sannolikt kommer att användas igen för brottslig aktivitet.

Frågan uppstår huruvida en lastbil kan anses vara ett brottsredskap om en färdskrivare manipuleras för att kringgå regler och lagar i uppsåt att exempelvis tillskansa sig mer pengar. Även om manipulationen påkoms, tas ut och förverkas, finns det ändå risk att lastbilen, av antingen föraren eller ägaren, förses med en ny, olaglig utrustning i samma syfte.

Vi frågar åklagare Mikael Bäckström i Östersund om lastbilen kan ses som ett brottsredskap.
– Det är samma regler som gäller för förverkande även i yrkestrafikärenden, så visst finns det i alla fall en teoretisk möjlighet till detta, säger han.

Skillnaden mellan en streetracer och en lastbil med exempelvis manipulerad färdskrivare, är att det är själva manipulationsutrustningen som är brottsverktyget och inte lastbilen i sig, säger han vidare. Det är relativt enkelt att separera manipulationsutrustningen från lastbilen och då vore det oskäligt att förverka hela lastbilen.
– Vid exempelvis olaga yrkesmässig trafik, finns inte den möjligheten, eftersom det är själva trafiken i sig som är olaglig, säger Bäckström.

För förverkande vid bötesbrott krävs emellertid att det ska vara ett föremål ”som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning”. Här säger Bäckström att det dels blir svårt att övertyga domstolen om att det en lastbil är ett sådant föremål som träffas i bestämmelsen och under alla förhållanden skulle domstolen bedöma ett förverkande som oskäligt med hänsyn till lastbilens höga värde, säger han.
– Däremot funderar jag på eventuell kvarstad för det fall det visar sig bli svårt att driva in företagsböter mot utlandet, men det är en utvecklingsfråga som jag får återkomma till, avrundar Mikael Bäckström.

Vad har du som läser för synpunkter kring Hovrättsdomen – och vad tänker du om det juridiska när det gäller lastbilar som brottsverktyg?

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-19 17:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Kvarstad Manipulation Rättsfall Skrotning Streetrace