Fotograf: Tommy Holl, arkiv Fotograf: Tommy Holl, arkiv

Ny studie visar:

Allt att vinna på ny metod för halkbekämpning

En ny studie som nyligen presenterades under International Winter Road-kongressen, som i år hölls i Gdansk i Polen, pekar på både ekonomiska och miljömässiga vinster med att använda kalciumklorid för halkbekämpning av vägar.

Kongressen, som hålls vart fjärde år, samlar experter på vintervägsäkerhet från hela världen och är ett viktigt forum för utbyte av kunskap och erfarenheter vad gäller vinterväghållning.

Saltspridning är av yttersta vikt för att hålla vägarna säkra under kalla vintrar. Men för mycket salt kan också vara skadligt för närmiljön. Ny forskning visar hur tillsats av kalciumklorid till avisningsalt bidrar till att minimera miljöpåverkan.

Detta förklaras med att det bildas ett klibbigt skikt på vägytan när kalciumklorid tillsätts till avisningssalt. Tack vare denna hygroskopiska egenskap, fastnar saltblandningen på vägytan vilket därmed förebygger att saltmixen hamnar i miljön.

En annan viktig fördel är den långvariga effekten. Kalciumklorid förblir våt ner till 30 procents luftfuktighet, medan natriumklorid torkar under 85 procents luftfuktighet.

Speciellt under vintermånaderna, när luften är kallare och torrare, har nämnda egenskaper stor betydelse för att skapa en långtidsverkande halkbekämpning.

Enligt studien kommer såväl miljö och säkerhet som ekonomin att vinna på att mixa kalciumklorid och avisningssalt.

Källa:  Effectiveness of combinations of de-icing salts with NaCl or CaClbrines for friction control on roads. Kalman, B. Pavement Technology, VTI, Sweden.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-27 11:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Forskning Halkbekämpning Kalciumklorid Vägsalt