Tvåaxlad dragbil på vintervägar är ingen bra kombination, menar Sten Bergheden (M) som nu undrar vad infrastrukturministern tänker göra åt problemet.Fotograf: Scania

Sten Bergheden (M):

Vad tänker du göra åt olyckorna med EU-ekipagen, Eneroth?

Olyckor med EU-trailers har uppmärksammats allt mer och det står klart att något måste göras. Detta anser Sten Bergheden (M) som vill att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på den fråga han ställer.

I Sverige får lastbilar vara upp till 25,25 meter långa. I EU är högsta tillåtna längd för dragbil och trailer 16,5 meter och dragbilen är oftast av kortare modell med endast två axlar.

Efter att norsk forskning gjorts i frågan, konstateras att ”EU-trailern” är en mycket olycksdrabbad typ av ekipage på vägarna. 22 procent av de händelser som registrerats var utländska fordon och då främst EU-trailers.

EU-trailers svagheter är de tvåaxliga dragbilarna som har kort hjulbas och vändskivekopplingar med höga friktionskrafter.

Bergheden beskriver att man i Norge har påvisat att drivdäcken och i synnerhet tyngden på drivhjulen, har stor betydelse för lastbilars förmåga att ta sig upp för backar och för att komma igång efter att ha stannat i sliriga uppförsbackar. Lastade fordon och fordon med lyftbar boggiaxel, har också bättre förmåga att klara av backar. Detta gör att svenska lastbilar ofta klarar vinterväglaget betydligt bättre.

Nyligen inträffade en allvarlig olycka med dödlig utgång på E4 mellan Timrå och Härnösand där en EU-trailer var inblandad och där ekipaget vek sig som en fällkniv över vägen.

Sten Bergheden konstaterar att det finns forskning om riskerna med dessa EU-trailers och vill därför ställa en enda fråga till Eneroth.
– Vad avser statsrådet att göra för att minska riskerna och antalet olyckor med EU-trailers på våra vägar?

Senast den 7 februari ska Tomas Eneroth återkomma med svar.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-25 19:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Skriftlig fråga Sten Bergheden Tomas Eneroth Trafiksäkerhet