Körde med tre förarkort för Oxelösundsåkeri

Ett tips till polisens ledningscentral i Västerås leder till att en förare, anställd av ett svenskt åkeri med bas i Oxelösund, stoppas och bötfälls bland för att ha använts sig av flera förarkort. Inget ovanligt i åkeriet menar föraren och något som därför kan få konsekvenser för företaget i fråga.

Söndagen den 7 januari rings ett tips in till ledningscentralen, LKC, i Västerås. Tipsaren bevittnar en svenskregistrerad lastbil som vinglar på riksväg 56 norrgående utanför Västerås. En patrull från Vägbrottsgruppen skickas ut och får stopp på lastbilen i ett industriområde i Västerås. Fordonet är hemmahörande i ett medelstort, svenskt åkeri i Oxelösund och Vägbrottsgruppen konstaterar att föraren verkar mycket trött och dessutom sitter någon annans förarkort i färdskrivaren.

Den slovakiske föraren hävdar att han hämtat bilen tom i Södertälje för att köra till Coop i Västerås för lastning. Att det inte är hans förarkort i skrivaren, förklarar han med att en annan förare lagt sitt kort på samma ställe som han själv alltid brukar lägga sitt kort och därför hade han nu matat in fel kort.

Då Vägbrottsgruppen inte har specialistkompetens för färdskrivarkontroll, beordrar stationsbefälet i Västerås in bilinspektör Roger Ogemar trots att denne är ledig. Det är nödvändigt mot bakgrund att föraren ter sig trött och att han inte kör på sitt eget förarkort varför fler brott kan misstänkas.
– När jag påbörjar kontrollen visar det sig att den förarens kort inte använts på tre dagar, men att bilen istället körts med två andra förarkort under helgen, berättar Ogemar.

Efter analys av frakthandlingar i jämförelse med hur fordonet körts tillsammans med förarens förklaringar, uppstår misstanke om att den slovakiske föraren är den ende som kört fordonet den senaste månaden.

När chefen på företaget där bilen är hemmahörande kontaktas för att få ut telefonnummer och uppgifter på de övriga förarkortens ägare, uppger denne att han inte har telefonnummer till dem, berättar Ogemar.
– Efter påtryckningar presenterar han till slut ett telefonnummer till en av dem, men det fungerar inte då det är ett påhittat nummer, säger Roger Ogemar.

Efter två timmars förhör med föraren då han får redogöra för resultatet från Octet-kontrollen och för frakthandlingarna han visar upp, erkänner han till slut att det är han själv som använt alla tre förarkorten.
– Ett av dem säger han sig redan ha hunnit låna ut till en annan förare som behövde det på sin väg till Ukraina via Polen, säger Ogemar.

En genomsökning av såväl förare som fordon bekräftar att förarkortet inte står att finna och således har man förarens eget kort samt ytterligare ett förarkort. Enligt förarens egen utsaga, är företeelsen med flera förarkort inget ovanligt i företaget.

Det beslutas om förbud mot fortsatt färd, det felaktiga förarkortet omhändertas och föraren får 6 000 kronor i böter för att ha kört på annans förarkort samt endast haft sex timmars dygnsvila.
– Vi omhändertar fordonsnycklarna för att säkerställa att han tar ut en fullständig dygnsvila och en underrättelse skickas till Transportstyrelsen om företagskontroll, sammanfattar Roger Ogemar som sedan återgår till att fortsätta sin ledighet.

Underrättelsen till Transportstyrelsen är också anledningen till att vi i nuläget inte namnger aktuellt företag.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-10 17:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Kör- och vilotider Trafikpolisen Vägbrottsgruppen Västerås