Turkiska dragbilar från Ekol, ses hämta löstrailers från Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg för att sedan komma tillbaka för att hämta nya trailers. Fotot togs nyligen intill terminalen.Fotograf: Läsarbild

Volvo agerar mot turkiska Ekol-bilar

?Vi kräver en redovisning?

Turkiska dragbilar från Ekol som hämtar löstrailers från en färjeterminal i Göteborg för lossning i närområdet får Proffsläsare att reagera. Likaså Volvo, ett av företagen som de lossar hos. Nu vidtar fordonstillverkaren åtgärder som tydligt markerar vad de anser om saken.

Redaktionen får in läsartips med bilder och annan dokumentation som gör gällande att tomma, turkiska dragbilar från Ekol, ses hämta löstrailers från Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg för att sedan komma tillbaka för att hämta nya trailers. Ett vittne berättar om en poliskontroll utanför Stenas terminal.
– En av de turkiska bilarna hade kopplat och var på väg ut, men började plötsligt backa och krångla sig bort från utfarten för att sedan ställa sig längre in på terminalområdet, säger han. Jag kopplar ihop det med att han fick syn på att polisen kommit till platsen för att göra kontroller.

Turkiska dragbilar får inte köra någon inrikestrafik överhuvudtaget i Sverige. Vittnesmål berättar att dessa trailers, med tillhörande turkiska dragbilar, har setts lossa på fordonstillverkande företag i Göteborgstrakten. Ett av dessa företag är Volvo Group och där reagerar man omedelbart på informationen och vidtar åtgärder.

Faktiskt är Volvo Groups insatser i sammanhanget ovanligt snabba och påtagliga vilket måste ses som positivt och något för andra att ta efter.

Fredrik Ivarsson, kommunikationschef inom Volvokoncernen, vill ha all information som finns att tillgå och därefter konfronterar de Ekol.
– I första kontakten med dem om detta, vidhåller Ekol att de följer gällande lagar och regler, säger Ivarsson.

Vi undrar om de ställer ”rätt” frågor kring de turkiska bilarna. Det är ju endast dessa som är intressanta.

Har Ekol förklarat vad det är för typ av körning deras turkiska dragbilar utför och vilket regelverk hänvisar de till som legitimerar den körningen? När Ivarsson kommer tillbaka till oss har konkreta frågor kring de turkiska bilarna ställts. Men några svar har man inte fått.
– Det stämmer, men vi har förra fredagen haft ett möte med företagets representanter och då har vi ställt krav på att de ska redovisa en mängd saker för oss, säger han.

De krav som Volvo Group ställer på Ekol, vilket för övrigt följer de lagkrav som finns, är att transporterna endast får utföras av en Ekol-filial som är registrerad i ett EU-land och att endast dragbilar registrerade i ett EU-land får användas. Om föraren är från tredjeland, måste förartillstånd finnas. Ekol ska också tillhandahålla en certifierad kopia av gemenskapstillstånden samt de förarbevis som kommer att vara aktuella för Volvotransporter.
– Vi vill också ha en lista på samtliga dragbilar, tillsammans med deras EU-registreringsnummer, som de avser använda för våra transporter, säger han. I januari kommer vi att ha ett uppföljande möte då detta kommer att vara på agendan.

Baserat på Ekols svar, kommer man att utreda om de uppfyller lagkraven, avrundar Fredrik Ivarsson.

Redan juni 2015 skrev Proffs en rad artiklar av samma karaktär om Ekol och nu läggs händelserna med de turkiska dragbilarna till dessa och får sällskap av, tills vidare, det klampade Ekolekipaget i Västerås som vi skrev om den 22 december.

Hur mycket dessa incidenter kommer att påverka Volvos i deras pågående bedömning av Ekol, återstår att se.

Om artikeln

Publicerad: 2017-12-27 16:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Ekol Rättsfall Volvo Group