Arbetsgivare i transportsektorn förväntar sig att inleda det nya året med en minskad efterfrågan på arbetskraft. Detta enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

Jobbprognos pekar nedåt för transportsektorn

Arbetsgivare i transportsektorn förväntar sig att inleda det nya året med en minskad efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningstrenden för det första kvartalet ligger på -6 procent, vilket är en minskning från förra kvartalet. Sysselsättningstrenden för hela Sverige ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare i transportsektorn tyvärr tror på en minskad efterfrågan på arbetskraft i början av 2018. Det kan leda till att konkurrensen om jobben hårdnar, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Sysselsättningstrenden för transportsektorn är -6 procent. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 14 procentenheter jämfört med samma period 2017.

Åtta av de nio övriga undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern inleder dock året med positiva jobbprognoser.

Hotell- och restaurangbranschen lämnar starkast siffror med en prognos på +22 procent. Även arbetsgivare i energisektorn förutspår en fortsatt het arbetsmarknad. Jobbprognosen ligger kvar på samma höga nivå som föregående kvartal med +18 procent.

Finans-, fastighets- och uppdragssektorn förväntar sig också en fortsatt stor efterfrågan på kompetens.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal med +5 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en stabil takt för jobbtillväxten. För första gången på ett år så lämnar arbetsgivare i samtliga regioner positiva jobbprognoser.

Arbetsgivare i Västsverige, där Västra Götaland och Hallands län ingår, lämnar starkast siffror i hela landet och prognostiserar en sysselsättningstrend på +15 procent.

Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister.

Om artikeln

Publicerad: 2017-12-29 09:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmarknad Ekonomi Manpower Prognoser Sysselsättning