Fotograf: Roger Ogemar

Två överlaster på en vecka för finskt åkeri

Ett finskt åkeri fick betala överlastavgift för två ekipage inom loppet av en vecka. Ett av ekipagen kör på en dispens som endast gäller inom ett visst område, men det var inte där det vägdes. Dispensen, utfärdad av kommunen, är bristfällig.

Ett tips kommer in till polisen i Västerås. Det handlar om tungt lastade fordon som tillhör finska Simeon Logistics och fredagen den 17 november tar polisen in ett av deras ekipage på E18 utanför Köping för kontrollvägning. Det visar sig att tipset stämmer.
– Tillåten bruttovikt för fordonskombinationen är 62 ton och överskreds här med 8,8 procent, säger bilinspektör Roger Ogemar. Dessutom överskreds boggitrycket på släpets bakre boggie med 9 procent.

Föraren rapporteras och får en ordningsbot på 2 750 kronor och företaget en överlastavgift på 5 200 kronor. Förarens förklaring var att när han väl lastat för mycket, fanns det ingenstans att lossa överlasten där han lastat. Därför körde han ändå, trots en vågsedel som påtalade överlasten.

Nu kan man tro att den händelsen var en engångsföreteelse, ett olycksfall i arbetet, men så visar sig inte vara fallet. Redan påföljande onsdag, den 22 november, kontrollvägs ytterligare ett av företagets ekipage mellan Sala och Västerås. Det är en 5-axlad lastbil med 4-axlat släp som kör med en form av slam, slurry, som ingår i viss papperstillverkning. Det hämtas i Gävle och levereras till olika pappersbruk.
– Denna gång var överlasten 13,1 procent över tillåten bruttovikt för kombinationen och renderade i stopp för fortsatt färd innan omlastning skett, säger Ogemar.

För överskriden bruttovikt går gränsen för förbjuden fortsatt färd redan vid tio procent. Även denna gång får föraren en ordningsbot på 2 000 kronor och företaget får stå för överlastavgiften på 16 400 kronor.

Simeon har emellertid en dispens för att, under vissa förutsättningar, överskrida viktbegränsningarna. På dispensen återfinns det sistnämnda ekipagets registreringsnummer. Varför är det då överlast? Ogemar tar det från början för att vara tydlig.
– Båda förarna som stoppats känner till att företaget har en dispens från viktbegränsningarna under vissa förutsättningar, men de vet inte vilka förutsättningarna är, säger han.

Förutsättningarna för det sistnämnda ekipaget är att det får väga 100 ton med ett maximalt axeltryck på 9 ton. Detta innebär att det dispensgivna ekipaget tekniskt sett inte kan väga mer än 81 ton då det endast har nio axlar, säger Ogemar. Det fanns även dispens på fordonslängden på upp till 25 meter.
– Dessutom har tankekipaget dispens att överskrida fordonsbredd upp till 275 centimeter, säger han lite förbryllat och funderar på hur man överskrider bredd med tankbil.

Dispensen är utfärdad av Gävle kommun och förutsättningarna gäller endast på kommunens vägar, men det är inte där ekipaget påträffas. Anledningen till att ekipaget är utanför området, är att det inte kunde lossas på Billerud-Korsnäs i Gävle kommun då bottenventilen hade frusit.

Simeon beordrar då föraren att istället köra till pappersbruket i Frövi för att lossa då där finns utrustning för att hantera frusna ventiler, men därmed hamnade ekipaget utanför dispensområdet. Efter att det blivit stopp för fortsatt färd, föreslog Simeon att chauffören skulle koppla ifrån släpet för att lossa bilen och sedan komma tillbaka och hämta släpet för lossning.
– Detta avrådde jag föraren från att göra, säger Ogemar. Tom lastbil och ett släp på drygt 40 ton i mycket halt väglag, är inte en bra kombination.

Företaget insåg situationen och fick hitta en annan lösning.

I dispensen Gävle kommun utfärdat finns ingen rutt angiven där man får köra med 100 ton. Således gäller dispensen samtliga vägar i kommunen. Dispensen är utfärdad av Trafikingenjör Martina Hedström. Ingen rutt angiven, 100 ton och ekipaget har nio axlar samt maxbredd 275 centimeter på tankbil, berätta mer.
– Det finska företaget kontaktade oss för att ansöka om dispens, säger hon. Språkförbistringen var påtaglig och det var svårt att få fram vad de ansökte om.

Hon hänvisade honom till Trafikverket, men dit ville han inte vända sig de de endast skulle köra i Gävle kommun, säger hon. Hedström säger att bristerna i dispensen beror på ovana då man ytterst sällan utfärdar sådana. Innevarande dispens löper ut till årsskiftet, så hur gör ni när de ska ansöka på nytt?
– Vi kommer att vara tydliga med att om de ska köra utanför vår kommun, är det Trafikverket de måste vända sig till. Vi kommer även att till dispensen bifoga den specifika rutten de får köra. Vad beträffar vikten på 100 ton, är det åkeriets sak att se till att det finns tillräckligt med axlar för den tillåtna vikt de avser köra, sammanfattar Martina Hedström.

Hon känner att de nu står bättre rustade inför nästa ansökan och är tacksam för den information hon fått av bilinspektören som tog kontakt med henne för att informera om saken.

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-24 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Gävle Simeon Överlaster Specialtransporter Trafikpolisen Västerås