Två förare, båda från Ukraina, tillbringade sin veckovila i lastbilshytten. Detta menar tingsrätten inte är i enlighet med hur förordningstexten är formulerad.

Dom i Helsingborgs tingsrätt:

Två dömda för ordinarie veckovila i hytten

Att som chaufför ha rätt att hålla sin ordinarie veckovila i hytten har delat upp både branschen och de kontrollerande myndigheterna i Sverige i två "läger". De som anser att det är okej och de som menar att det går helt emot gällande bestämmelser.
Nu har Helsingborgs tingsrätt sagt sitt. Det är inte lagligt och fäller därför två chaufförer från Ukraina för brott mot kör- och vilotidsförordningen.

Den 25 juni i år följde Proffs trafikpolisen i Helsingborg under en kontroll som riktade sig mot ”veckovilande” chaufförer i staden. Bland annat kontrollerades två personer från Ukraina, som båda var chaufförer i ett och samma ekipage, tillhörande ett åkeri med bas i Lettland.

Den ene chauffören berättar initialt att han tillbringat sin viloperiod i hytten, men ändrar sig senare och säger att han blev hämtad av en minibuss. Bussen hade transporterat honom till en bensinstation, där han fick sova i en vagn. Att han ändrade sin historia, förklarar han med att han ”slumrat till” i lastbilshytten ” i max två timmar”.

Den andre chauffören erkände att han tillbringat helgen i lastbilshytten och har redogjort för sin veckovila på ett sätt som gör att tingsrätten anser att man kan bortse från den förste chaufförens ändrade berättelse.

Båda förarna har nu dömts av Helsingborgs tingsrätt till vardera 4 000 kronor i böter för brott mot förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. (2004:865), 9 kap 5 § 1 st 2 p.

Tingsrätten skriver i sin bedömning att ”Med hänsyn till hur förordningstexten är formulerad utesluter det enligt tingsrätten möjligheten att ta en normal veckovila i ett fordon.”.

Åklagare i målet var vice chefsåklagare Ulrika Grenerfors, Åklagarkammaren i Karlskrona, Trafik. Domen har vunnit laga kraft.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-02 12:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborgs tingsrätt Ordinarie veckovila Rättsfall Trafikpolisen Ukraina