Fordonen och personerna på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Tommy Holl, arkiv

Skärpt lagförslag för utstationeringsdirektivet på bordet – men inte för transportsektorn

Lika lön för lika arbete ska gälla för alla på samma plats. Det blev resultatet när Europaparlamentets sysselsättningsutskott på måndagskvällen röstade för förslaget till nya regler för dem som arbetar i ett annat land än där de är anställda. Detta berättar Marita Ulvskog (S), tillförordnad ordförande för sysselsättningsutskottet och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.
Transportsektorn omfattas dock inte i nuläget av förslaget, utan kommer att behandlas separat.

– Det är ett tydligt besked från Europaparlamentet att lika lön för lika arbete på samma plats ska gälla från dag ett, säger hon. Det är också ett stort steg på vägen mot ett stopp för lönedumpningen i Europa.

Särskilt glad är hon över att utskottet också röstade för att bredda den rättsliga grunden för regelverket så att den nu även omfattar sociala och fackliga rättigheter.
– Det betyder att vi nu har en verklig chans att återställa villkoren till tiden före Lex-Laval, säger hon.

Det är fortfarande lång väg kvar innan förslaget blir lag. Igår enades ledamöterna i EU-parlamentets sysselsättningsutskott om hur de vill att den uppdaterade lagen ska se ut och måndagen den 23 oktober ska EU:s 28 medlemsländer bestämma sig hur de vill se lagen.

Samma dag bestämmer parlamentet ifall det är berett att gå vidare till förhandlingar med medlemsländerna och EU-kommissionen om hur den slutgiltiga lagen ska se ut.
– Eventuellt säger parlamentet nej och kräver att hela parlamentet i plenum först får ta ställning till utskottets förslag, vilket i så fall tidigast sker i november, förklarar hon.

När både medlemsländerna och parlamentet har bestämt sig, inleds så kallade trialogförhandlingar med EU-kommissionen. Först då förhandlas den slutgiltiga lagtexten fram. Allra tidigast till våren vet vi därför hur det nya, uppdaterade direktivet ser ut.

Var menar ni det största hotet mot förslaget finns?
– Det finns många som motsätter sig en förändring av de nuvarande reglerna, säger hon. Inte minst starka ekonomiska intressen i Sverige och andra EU-länder som tjänar på att låta människor arbeta till dumpade löner och usla villkor som sätter människors liv och hälsa på spel.

Flera medlemsländer ser också detta som ett sätt att skapa arbetstillfällen för sina medborgare och på så sätt bygga upp landets välstånd till en nivå som är mer i linje med övriga EU:s, menar hon.

Ett bra utstationeringsdirektiv ses av cabotagerapportören och EU-parlamentarikern Jens Nilsson (S), som en väg att gå för att komma åt bland annat den sociala dumpningen inom transportbranschen och därför borde detta vara ett positivt besked förutsatt att den kommande lagen efterlevs.

Proffs frågar Ulvskog vilken myndighet som ska kontrollera detta?
– Om det förslag som parlamentets sysselsättningsutskott sade ja till i går kväll går hela vägen och blir till lag, kommer svenska kollektivavtal att gälla i Sverige och där är det parternas ansvar att se till att avtalen efterlevs, förklarar Ulvskog.

Men hennes svar åtföljs av ett markerat förtydligande: Transportsektorn omfattas tillsvidare inte av förslaget, utan kommer att behandlas separat.

Att så är fallet, var inte tydligt i pressmeddelandet och Ulvskog håller med om att det lätt blir förvirrande. EU-kommissionen föreslog redan i sitt stora vägtransportpaket i våras att utstationeringsreglerna inom transportsektorn skulle hanteras som en egen lagstiftning. Den behandlas av transportutskottet i samarbete med sysselsättningsutskottet parallellt med arbetet med de ”allmänna” utstationeringsreglerna.
– Målet är att båda lagarna om utstationeringarna ska bli klara samtidigt, men om lagen för transportsektorn skulle försenas, kommer de ”allmänna” reglerna att gälla även för transporter, sammanfattar Marita Ulvskog.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-17 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Utstationeringsdirektivet