Otillåtet cabotage, förare utan förartillstånd och utlänningsärende. En kombination som kostade åkeriet totalt 90 000 kronor.

Företagsböter, sanktionsavgift och utvisad chaufför

Allt igenom olaglig transport kostade 90 000

Ett bulgariskt trailerekipage stoppas och kontrolleras av trafikpolisen i Helsingborg. Snart konstaterades att transporten var ett ?solklart otillåtet cabotage?, som polisen uttrycker det. Så långt liknar artikeln många andra som vi har skrivit på temat ?Transportfusket i Fokus?.
Men läs vidare, storyn har bara börjat...

– Den makedonske chauffören kunde inte visa upp de dokument som krävs för att styrka att cabotagetransporten var okej. Detta är ett solklart otillåtet cabotage, förklarar Lars-Göran Samuelsson, trafikpolis i Helsingborg. 

Transportstyrelsen tvekar inte, utan backar upp polisens beslut.

Ägaren till det bulgariska åkeriet är även han ursprungligen från Makedonien, men med svenskt personnummer och idag bosatt i Malmö. Åkeriets hemvist är däremot Petrich, en stad alldeles nära gränsen till Makedonien.

Polisen kontaktar åkeriägaren, som så småningom dyker upp på kontrollplatsen. Han godtar det faktum att han ska betala in 40 000 kronor som förskott på sanktionsavgiften, vilket snart är gjort.

Men det ska visa sig att transportdokumenten inte var de enda papper som saknades. Chauffören kunde inte heller visa upp något förartillstånd.
– Vid en närmare undersökning kan vi dessutom se att chauffören har stoppats tidigare och han även då saknade förartillstånd, berättar Lars-Göran Samuelsson.

Polisen kontaktar kammaråklagare Mikael Bäckström som genast blir intresserad av fallet – och det lutar under samtalets gång åt att åklagaren kan komma att utdöma företagsböter för att åkeriet har använts sig av en förare utan förartillstånd.

Igår, tisdagen den 24 oktober, beslutar Bäckström att yrka på att tingsrätten ska ålägga åkeriet att betala en företagsbot på 50 000 kronor med motiveringen att åkeriet ”har drivit trafik trots att föreskrivet förartillstånd saknats” och att bolaget inte har gjort ”vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”.

Slutsumman riskerar därmed att landa på 90 000 kronor för den allt igenom olagliga transporten.

Men historien slutar inte här. Polisen konstaterar i samband med kontrollen att föraren (från tredje land) inte har några inresestämplar till EU i sitt pass sedan flera år tillbaka, vilket innebär att han inte får lov att vistas i landet.
– Han blev därför omhändertagen enligt utlänningslagen, berättar Lars-Göran Samuelsson avslutningsvis.

Proffs kontrollerar åkeriet mot det svenska bolagsregistret och finner att det tidigare har funnits ett åkeri med samma namn registrerat i Sverige. Ett företag som startades år 2014 men som avregistrerades den 28 december förra året. Under år 2016 omsatte företaget mindre än 1 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-25 17:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsböter Otillåtet cabotage Rättsfall Utlänningsärende