Fluckinger fast för överlast – två gånger!

?Lasten hade placerats felaktigt?

Tips om överlastade maskintransporter på Fluckingers ekipage har under en längre tid strömmat in till både tidningen Proffs och till polisen. Uppgiftslämnarna har ifrågasatt om det verkligen är möjligt att lasta två stora Volvo-maskiner på en trailer.
Nu vet vi. På mindre än en vecka har Göteborgs trafikpolis nämligen stoppat ett och samma ekipage två gånger.

I förra veckan står trafikpolis Kjell Andersson med sin motorcykel vid Ytterhamnsmotet i Göteborg och iakttar trafiken som flyter förbi på Torslandavägen. När han får syn på Fluckingers maskintransport, ett svenskregistrerat ekipage med tysk förare, väljer han att vinka in det för kontroll på kontrollplatsen strax intill.

Snart stod det klart att ekipaget hade överlast. Böter till chauffören – och en överlastavgift till åkeriet.

Transporten hade gått från Arvika och var på väg till Göteborgs hamn.

Några dagar senare står Kjell återigen vid det aktuella motet. Han får då syn på samma ekipage, med liknande last som förra gången. Ekipaget vinkas in på kontrollplatsen – och mycket riktigt, det är samma ekipage. Och dessutom samma chaufför.

Ännu en gång visar det sig att det handlar om överlast – och återigen utfärdas både böter och överlastavgift.

Totalt ska nu chauffören punga ut med 5 750 kronor. Åkeriets avgift är i skrivande stund inte helt färdiguträknad, men enligt vad tidningen Proffs erfar, kommer man att få betala cirka 25 000 kronor.

Proffs ansvarige utgivare har beslutat att tidningen inte ska definiera de aktuella bruttovikterna och axeltrycken i den här artikeln eftersom arbetet med rapporterna inte är helt klara i skrivande stund.

Vi kan i alla fall konstatera att det kommer att bli påföljder för transportverksamheten och vi har därför kontaktat både avsändaren och åkeriet för att höra hur man resonerar kring händelserna.

På Volvo CE är det Fredrik Ivarsson, kommunikationsansvarig för Volvokoncernens lastbils- och logistikverksamhet, som svarar. Han är inte nöjd med det som inträffat och tydliggör att transportörerna de använder har avtal som klargör att regler ska följas.
– När vi beställer en transport av Fluckinger är vi kunder och har då inget formellt ansvar för själva lastningen, säger han. Inne på området i Arvika finns det dessutom en fordonsvåg.

Transporten av två tunga maskiner samtidigt, är en innovativ lösning som Fluckinger utvecklat och Ivarsson understryker att när Volvo beställer transporter har man en angiven vikt i systemet.

Har ni inte ett visst ansvar för att utlastningen inte sker på ett trafikfarligt sätt?
– Det är chauffören som måste planera lastningen och vi har som sagt en fordonsvåg, säger han.

När vi frågar om det inte är anmärkningsvärt att samma chaufför med samma last gör samma fel två gånger på mindre än en vecka, har Ivarsson svårt att inte hålla med. Nu kommer man att inleda en dialog med Fluckinger för att detta inte ska upprepas.
– Det som skett är inte acceptabelt, avrundar Fredrik Ivarsson

Göran Rosén är regionchef på Fluckinger i Sverige och förklarar att lastning av två maskiner inte är något nytt, men att deras nyutvecklade, innovativa ECO-trailer gav möjlighet till ökad lastkapacitet i samband med att 64 tons totalvikt tilläts.

Han berättar att det ligger ett omfattande arbete och många tester bakom utvecklingen innan den för ett par månader sedan togs i bruk, den första april.
– Vi kunde minska antalet transporter med 40 procent vilket ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan, förklarar han.

Lastplanering av olika maskintyper har utvecklats av trailertillverkaren och samtliga förare har fått instruktioner. Anledningen till de aktuella överlasterna var ett resultat av felaktig registrering av egenvikt i deras register där vikten på lastsäkringsutrustning inte tagits med. Andra gången var det den mänskliga faktorn.
– Lasten hade placerats felaktigt, säger Rosén.

Han säger att deras Volvobilar är av nyaste modell och har de senaste säkerhetsutrustningarna vilket även innefattar alkolås och axeltrycksdisplay.
– För att säkerställa att vikten på displayen är korrekt, har alla förare från och med igår fått order om att kontrollväga inne på området innan avfärd, sammanfattar Göran Rosén.

Han understryker att inget ansvar för det inträffade vilar på Volvo. Fluckinger tar på sig hela ansvaret.

Om artikeln

Publicerad: 2017-09-21 16:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Fluckinger Göteborg Överlast Trafikpolisen Volvo CE