Fotograf: Tommy Holl, arkivbild

Andreassons i personlig konkurs – skuld: 216 000

Advokaten: ?Kan jobba kvar i företaget?

Karl-Erik och Yvonne Andreassons verksamhet har varit både omtvistad och omskriven. Deras företagande har också varit föremål för rättsprocesser och för Skattemyndighetens och fackets intresse. Nu skrivs ett nytt kapitel då det nyligen blev känt att paret har försatts i personlig konkurs. Är detta månne slutet på deras företagskarriär? Inte helt säkert enligt konkursförvaltaren.

Andreassons Åkeri i Veddige startade år 1980. På senare har de varit aktuella i en rad rättsprocesser initierade av såväl Transportarbetareförbundet som Skatteverket. Detta har renderat i att bland annat stora belopp skattepengar skulle betalas in då deras egenföretagande förare istället ansetts ha varit anställda.

Domslut överklagades, men i de flesta fall har de fällts och i maj 2016 uteslöts de ur Sveriges Åkeriföretag.

Paret Andreasson har bedrivit åkeriverksamhet med dragbilsfordon bemannade med cirka 260 inhyrda utländska förare i form av så kallade egenföretagare som de bland annat hämtat från sina egna bemanningsföretag i bland annat Polen (Zimit) och Rumänien.

Den 11 augusti i år, försattes paret i personlig konkurs vilket är tämligen ovanligt eftersom Kronofogden inte behöver ett beslut om konkurs för att kunna spärra tillgångar. När det ändå sker, är det oftast enskilda näringsidkare det handlar om då man ser en invecklad ekonomi och anar att pengar kan smusslas undan på olika sätt.

Vi tar kontakt med konkursförvaltaren advokat Anders Lundberg i Varberg för att fråga mer. Vad innebär en personlig konkurs?
– Personerna kan inte bedriva enskild firma och inte vara företrädare för juridiska personer i form av exempelvis styrelsemedlemmar för ett aktiebolag, säger han. De får inte bedriva någon verksamhet som kräver bokföringsskyldighet som exempelvis enskild firma.

Deras aktiebolag kan i och för sig drivas vidare, men Andreassons får inte finnas i styrelsen vilket gör att en brist i den uppstår som måste lösas, förklarar han. Personer som försatts i personlig konkurs, avförs från styrelseuppdrag de har. Går det att förhindra att de ändå, i kulisserna, driver sitt eget företag?
– Hur förhindrar man att en tjuv stjäl, är en liknelse Lundberg tar fram.

Kan ni se om paret har satt undan pengar på något utländskt konto?
– Konkursen är ännu väldigt ny och jag har inte hunnit titta på allt ännu, säger Lundberg. Men om exempelvis banker hör om konkursen, kan de komma att höra av sig.

Om konkursen renderar i stora skuldbelopp som ska betalas till fordringsägare, kan de då få skuldsanering med sänkt belopp och efter fem år vara fria från allt?
– De, precis som andra, kan ansöka om skuldsanering, säger han.

Även personer försatta i konkurs måste söka sig en inkomstkälla och Lundberg säger att det inte finns något i lagen som hindrar att de blir anställda i sitt eget företag. Frågan om huruvida paret nu har näringsförbud besvarar han med att det begreppet inte kan användas i dessa fall. De är försatta i konkurs och så länge konkursen pågår, kan de inte bedriva näringsverksamhet och konkursen bedömer Lundberg, om inget tillstöter, ska bli klar under hösten. Vad händer sedan?
– Då kan de åter starta verksamhet, men de måste ansöka om F-skattsedel och ska då bedömas av Skatteverket. Sedan är det upp till omgivningen om de vill göra affärer med dem och låta dem ha krediter och annat, sammanfattar advokat Lundberg.

Skatteverket berättar att Karl-Erik Andreassons skuld som gått till Kronofogden, är på 83 262 kronor och Yvonne Andreassons skuld är 133 293 kronor. Under 2015 hade åkeriet i Veddige en omsättning på 147,5 miljoner och redovisade samtidigt en förlust på cirka 5 miljoner.

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-14 15:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreassons Åkeri Ekonomi Företagsnyheter Konkurs Veddige