Det kunde ha gått riktigt illa om betongelementet hade fallit över broräcket och ner på gång- och cykelbanan.Fotograf: Polisen

Litauisk olycksbil ”under utredning”

Åkeriet: ?Föraren ska förklara för oss?

Lastades i Litauen, färdades över havet, kopplades i Karlshamn och kördes vidare på E22 mot Lund. Kort efter att ha lämnat E22, cirka tre kilometer från slutdestinationen, tappar ekipaget ett 16 ton tungt betongblock på en viadukt.

Under förmiddagen lördagen den 27 maj, skulle det litauiska åkeriet Transdeco leverera betongelement till en byggarbetsplats i Lund. Lasten bestod av ett antal kollin varav ett 16 ton tungt balkonggolv på 7 x 3 meter. Ekipaget hade startat i Karlshamn och efter att ha svängt av vid Lund norra, skulle han rakt fram i första rondellen, men där faller det tunga betonggolvet av släpet på en viadukt.

Totalentreprenör på bygget på Sockerkokaregatan 6 i Lund, är Byggmästar?n i Skåne. Vi talar med vd Carin Stoeckmann som givetvis ser allvarligt på det inträffade.
– Nu pågår det utredningar kring vad som orsakade olyckan som vi kommer att ta del av, men det är inte bara en som har ansvaret när dessa tunga element lastas och lossas, säger hon och förklarar vad som kringgärdar lastsäkring och ansvar för detta.

Det är viktigt att man får reda på vad som gått fel för att det inte ska ske igen, säger hon och tillägger att de ställer krav på kompetenta förare just på grund av godsets karaktär.

Det är litauiska Markuciai i Vilnius som tillverkar de aktuella betongelementen och chef för logistikavdelningen är Tomas Sutkus som berättar att de blev bekymrade när de hörde om olyckan.
– Transdeco är en av våra specialtransportörer av betongelement i Sverige och de har ansvar för att göra det på ett säkert sätt, säger han. Just nu undersöker vi situationen med Transdeco och naturligtvis ska vi vidta åtgärder för att förhindra att detta sker igen.

För själva leveransen anlitas alltså det litauiska åkeriet Transdeco som är specialiserade på den här typen av transporter. Under sju års tid har man kört detta i Sverige utan olyckor. Föraren dömdes nu till böter för otillräcklig lastsäkring och till böter för att färdskrivaren visade fel tid. Hur gick det här till?
– Det håller vi att utreda just nu, säger Justinas Silinskas på Transdeco. Och vi tar mycket allvarligt på det inträffade.

Under kommande vecka ska de göra en detaljerad undersökning och då även tala med föraren. Nog är det väl uppenbart att föraren missat något i lastsäkringen?
– Det ska han förklara för oss när vi talar med honom snart, men alla våra förare får gå kurser i hur man lastar, säkrar och lossar eftersom godset kräver särskilda kunskaper, säger han.

Det kommer in stora mängder betongelement från Litauen via Karlshamn på såväl tåg som mafivagnar som på trailers. Transportuppläggen med litauiska dragbilar ståendes i Karlshamn som går i skytteltrafik med betongelement, väcker frågor kring om det handlar om cabotage- eller kombitrafik. Kom den aktuella lasten in ståendes på samma trailer som sedan tappade lasten?
– Ja, den lastades i Litauen, säger han och tillägger att felet med den digitala färdskrivaren var tekniskt och åtgärdades omgående med efterföljande besiktning.

Om man tar i beaktande på vilka sätt, hur långt och på vilka vägar godset färdades innan det föll av i Lund, ligger det inte långt bort att säga att transporten måste haft änglavakter som skyddade alla människor som delade vägen med detta ekipage fram till olyckan.

Det är inte svårt att föreställa sig vad som kunnat ske om godset fallit av på exempelvis E22 eller fallit över räcket ner på gång- och cykelbanan i Lund.

Om artikeln

Publicerad: 2017-06-02 17:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Betongelement Karlshamn Lastsäkring Trafikolycka Trafiksäkerhet