80-åring stoppades med spikmatta på E6

Behövs periodiska kontroller även för B-körkort?

En man i 80-årsåldern körde den 28 april efter midnatt i fel körriktning på motorvägen mellan Landskrona ända ner till Löddeköpinge. Trots att polisen, på rätt sida av vägen, både blinkade och använde blåljus, stannade han inte. En spikmatta lades ut vid Löddeköpinge och färden slutade 200 meter därefter.

Mannen var mycket förvirrad och förstod inte hur han körde och är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik.

En yrkesförare genomgår periodiska kontroller av syn och hörsel för att få behålla sina behörigheter, men har du en gång klarat hälsokontrollen när du tog ditt B-körkort, varar det livet ut, berättar chefsläkare Lars Englund på Transportstyrelsen.
– Läkare har emellertid anmälningsplikt om de träffar en patient som har sådana brister att lämpligheten att köra bil kan ifrågasättas, säger han.

Det förutsätter att personen faktiskt går till en läkare och att denne faktiskt anmäler ett eventuellt missförhållande. Att tala med en person om dennes förmåga att köra bil, är inte sällan komplicerat och än värre kan det vara om förmågan direkt ifrågasätts.

Periodiska, tvingande kontroller av hörsel och syn kanske kan vara lösningen, men genom åren har vi stött på en försiktighet hos flera politiker när vi talat om sådana kontroller även för privatbilister.
– Det finns länder som har periodiska kontroller för B-körkort, men som funderar på att ta bort dem eftersom man inte lyckats visa så mycket trafiksäkerhetsnytta med dem, säger Englund.

Det är en ständig diskussion, säger han och även om läkare har anmälningsplikt, tror han att det finns stora mörkertal bland läkare som inte anmäler. Man vet också för lite om hur många olyckor som faktiskt orsakas av sjukdom.
– För ett par år sedan var Transportstyrelsen inne på kontroller för äldre privatförare, men exempelvis departementen och äldreforskare ansåg man behövde mer på fötterna för detta och vilken nytta det skulle göra, säger Englund och tillägger att sådana undersökningar pågår nu tillsammans med bland andra VTI som har gjort en enkätundersökning bland äldre och inställningen till kontroller.

Själv är han kluven i frågan eftersom det inte enbart behöver vara positivt utan kan innebära skada om man tar ifrån äldre mobiliteten i onödan.

Han berättar om att man undersöker bland dem som hamnat i Strada-registret dit sjukvården och polisen tillsammans rapporterar exempelvis när bilförare skadats i olyckor och här tittar man nu på de som är över 65 år.
– Vi tittar efter förekomsten av olika sjukdomar i den gruppen jämfört med dem som inte krockat. VTI är inkopplade även i detta och vi hoppas det ska bli klart under nästa år, säger Englund.

Undersökningen som VTI gjort, heter ”Attityder bland äldre förare om medicinsk bedömning vid förnyelse av körkort i Sverige”.

Birgitta Thorslund, Niklas Strand och Tania Dukic Willstrands slutsats av undersökningen lyder: ”Deltagarna var positiva till medicinska bedömningar vid körkortsförnyelse, vilket indikerar att det finns en acceptans bland befolkningen för sådan lagstiftning. Även korta intervaller som vartannat eller vart tredje år accepterades av majoriteten.”

Nu inväntar vi det slutgiltiga resultatet av alla undersökningarna och om det då pekar på att införa obligatoriska kontroller, får vi se vilka av våra folkvalda som har det politiska kuraget. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-02 16:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Läkarundersökning Lämplighetsbedömning Trafiksäkerhet Transportstyrelsen VTI