Fotograf: Göran Rosengren

Körde med manipulerad skrivare – två greps

- Släpptes innan ärendet var redovisat...

I söndags stoppas ett lettiskt ekipage på E6 vid Flädie av trafikpolisen i Malmö. Polisen misstänkte att färdskrivaren var manipulerad både chauffören och den man som satt på passagerarstolen i lastbilen greps och anhölls.

Männen fördes till Lund och en teknisk undersökning tog vid. Misstankarna om manipulation blev bekräftade då man hittade avancerad, olaglig utrustning kopplad till den digitala skrivaren. Utrustningen kunde manövreras med en fjärrkontroll, som även den hittades i hytten liksom en extra givare som kopplats in för att ”lura” fordonsdatorn och färdskrivaren.

Två poliser jobbar med ärendet till långt ut på natten. Till klockan 02.00, närmare bestämt. Till exempel provkörde man lastbilen. Man testade då bland annat fjärrkontrollen, viken visade sig fungera exakt så som man befarade.

Trots att färdskrivaren avaktiverats, fungerade såväl hastighetsmätaren som bilens övriga funktioner precis som vanligt.

I polisens rapport står bland annat ”dataintrång”. Ett brott som kan ge ett års fängelse och misstankar som enligt uppgifter till Proffs riktas mot båda männen.

Den som körde lastbilen vid kontrolltillfället blev tagen på bar gärning. I samband med att han stoppades, kördes bilen i ”viloläge”, men innan ekipaget hade stannat, hade färdskrivaren plötsligt börjat registrera körning igen.

Polisen fortsätter sitt utredningsarbete, men innan de har hunnit med att redovisa ärendet fullt ut, väljer åklagaren försätta de båda anhållna på fri fot.

Kvar i Lund finns, förutom ett antal förvånade trafikpoliser, också den utrustning som tagits i beslag och som man fortfarande i skrivande stund håller på att undersöka.

Assistentåklagare Henrik Steen är den som tog beslutet att försätta de båda männen på fri fot.
– Orsaken till att jag hävde anhållandet var för att jag inte tyckte det var proportionerligt att ha dem fortsatt frihetsberövade med hänsyn till det förväntade straffet. Det finns inte några domstolsavgöranden som gäller dataintrång genom att manipulera färdskrivaren. Det är därför oklart om brottet ska rubriceras som dataintrång eller brott mot den EU-förordning som reglerar användningen av färdskrivare. Då är det också osäkert om straffvärdet är på fängelsenivå vilket krävs för att ha en person anhållen, förklarar Steen.

Henrik Steen understryker att förundersökningen inte är nerlagd utan lever vidare.
– Rubriceringen är, i vart fall tills vidare, i första hand dataintrång. Det är också fullt möjligt att genom till exempel rättslig hjälp komma i kontakt med och förhöra misstänkta inom EU, även om det naturligtvis är lite omständligare och tar längre tid än annars.

Steen berättar vidare att de båda männen har förhörts av polisen under tiden som de har varit frihetsberövade.
– De förnekar brott men vad de i övrigt har sagt kan jag tyvärr inte gå in på avslutar han.

Proffs kommer att ha löpande kontakt med Henrik Steen för att följa den fortsatta processen.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-30 16:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Malmö Manipulation Rättsfall Trafikpolisen