Åkeriförbund befarar transportkaos efter Brexit

RHA: ?Brist på kompetens?

På senare tid har det till och från varit brist på sallad i butikshyllorna i de flesta länder som importerar denna vara. I England har det väckt framtida farhågor inför Brexit.

Den pågående grönsaksransoneringen i de engelska butikerna, fick det engelska åkeriförbundet Road Haulage Association, RHA, att se en risk för att de känsliga leveranskedjorna för livsmedelsförsörjningen i landet, kan skadas allvarligt under kommande Brexit om regeringen inte förhandlar fram rätt tullkontroller.

I Transport News den 1 mars 2017 berättar RHA:s vd Richard Burnett att nästan 30 procent av all mat som konsumeras i England, importeras från EU och kommer in med lastbilar. Just nu är det en sömlös process och ur ett tullperspektiv lika lätt att få leveranser från Milano till Manchester som från Manchester till Leeds.

Efter Brexit menar han att det kommer att förändras om inte nya processer kommer på plats.

RHA ser ett tänkbart scenario med massiva köer av lastbilar vid hamnar där det inte finns tillräckligt med erfaren personal för att hantera eftersläpningen som uppstår när det blir köer och under tiden kommer färskvaror att ruttna. Burnett säger att man inte känner sig lugnad av regeringens uttalanden om att HM Revenue and Customs, HMRC, har ett tullsystem i världsklass.

Han understryker att de inte har något system alls för EU:s kontinentaltrafik. Vidare säger han att regeringen måste inse att HMRC kommer att ställas inför nya utmaningar och därför måste verksamheten säkerställas genom att ge dem de resurser som krävs för att göra jobbet.

RHA välkomnar regeringens hängivenhet i att göra gränsöverskridande transporter så friktionsfria som möjligt, men att tullprocessen för containers, flygfrakt och miljoner lastbilar som passerar via Dover och andra hamnar, inte kommer att fungera efter Brexit.

Varför skulle det inte fungera efter Brexit, frågar vi Richard Burnett som berättar att nuvarande system funnits i UK sedan tidigt 90-tal.
– 1993 var antalet fraktfordon som rörde sig mellan UK och Europa nästan 1,6 miljoner. 2016 hade det vuxit till cirka 4,5 miljoner, säger han.

Innan 1993 fanns det fungerande klarering vid hamnarna som nu försvunnit och även om det inte var någon brist på livsmedel då, ser leveranskedjorna annorlunda ut i dag och mycket mer varor transporteras mellan UK och Europa, säger han.

Istället för att gå tillbaka till 1993, vill han se en utveckling av system för 2000-talet och som uppfyller transportnäringens behov, säger han. Om det kommer att bli tullklarering som tidigare med det stora antal transporter vi har idag, menar han att utmaningarna blir signifikanta.
– Idag finns det en brist på kompetens inom leveranskedjorna att hantera klarering och en brist på klarerare eftersom dessa inte behövs idag, säger Burnett och tillägger att det även saknas infrastruktur som exempelvis byggnader och parkeringsytor för klarering.

Detta betyder att det inte bara handlar om att byta system eftersom kunskap försvunnit liksom den personal som behövs.
– Utmaningarna är allvarliga och måste adresseras. Särskilt HMRC måste få tillräckliga resurser för att få nödvändiga system på plats för att hantera nya krav för gränsöverskridande trafik utan att störa det effektiva flödet av godstransporter. Det kan även behövas utbildning tillsammans med ny infrastruktur, avslutar Richard Burnett.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-17 13:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Brexit Logistik RHA Road Haulage Association tull