Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.Fotograf: Sven-Arne Wikén

SÅ vill ha fler ?privata? alkotester

Plåtpoliser kan inte kolla nykterheten

Trafiksäkerhetsansvarige på Sveriges Åkeriföretag, anser att Holmen Paper i Norrköpings alkotester är föredömliga och borde lyftas fram som ett gott exempel istället för att öppet kritiseras av Transports ordförande i Östergötland.

När Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, tog del av de uttalanden Marika Lindberg, ordförande på Transports avdelning 4 i Östergötland, gjort angående Holmen Papers alkokontroller av chaufförer som ska in på området, reagerade han starkt.
– Jag blev bestört över det jag hörde, säger han med emfas. Det Holmen Paper gör, har jag bara positiva saker att säga om.

Lindberg gav i vår intervju uttryck för att kontrollerna var rättsosäkra och såg ett problem i att endast en specifik grupp kontrollerades. Ska det vara kontroller, ska de omfatta alla som ska in på området, sade hon.
– Det är helt befängt, säger Magnusson. Vad är problemet med att bara yrkesförare kontrolleras?

Han är övertygad om att en överväldigande majoritet av yrkesförare inte har några problem alls med detta eftersom ingen vill möta en rattfull yrkesförare på vägen.
– Hade jag varit medlem i facket, hade jag reagerat på sådana uttalanden, säger han. Det är ytterst anmärkningsvärt.

Han har svårt att hitta något i det hon säger i saken som han skulle kunna ta till sig och ha förståelse för eftersom det borde ligga i allas intresse att höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor på vägen. Holmen Paper är en förebild, anser han och vi vet att det blir allt färre trafikpoliser och allt färre nykterhetskontroller på vägarna.
– ”Plåtpoliserna” i all ära, men de kan inte kontrollera alkohol- och drognykterheten och annan kriminalitet som vi vet finns på vägarna, säger Magnusson.

Han har mycket svårt att förlika sig med fackets argumentation mot kontrollerna.

Lindberg talar om att det istället för privata alternativ, måste till heltäckande lösningar, alkolås i alla fordon och fler poliser och att det måste upp till diskussion i riksdagen. Vad känner du inför de uttalandena?
– Jag har arbetat på Trafikverket i närmare femton år och där pratade vi bland annat om att införa krav på alkolås i alla nya personbilar från 2016, men då sade EU nej, säger han. Det gick inte för sig att Sverige som enskilt land gick före med egna bestämmelser som kan påverka konkurrens på lika villkor.

Verkligheten ser ut som den gör nu och därför menar han att Holmen Paper ska lyftas fram som ett bra exempel istället för att de kritiseras. Dessutom anser han att de på sitt område har rätt att göra vilka åtgärder de vill och myndighetsutövningen kommer in i bilden när Securitas kallar dit polisen.
– Jag vill se mer av dessa initiativ och det är på gång, men som jag upplever det, ger facket olika signaler kring detta beroende på var i landet man befinner sig, säger han.

Han anser att när samhället inte längre kan ta sitt ansvar, måste den privata sektorn ta initiativ och gå före.

Diskussioner på riksdagsnivå om Corporate Social Responsibility, CSR, samt beställaransvar och att företagen i större utsträckning måste ta sitt ansvar, är förvisso viktiga saker som är på frammarsch, säger han, men pekar på att det är inte okomplicerat och kommer att ta lång tid.  Under tiden måste innevarande situation hanteras.
– Alla som vistas på vägarna, inte bara yrkesförare, vill kunna komma hem till sina familjer efter sin arbetsdag och där menar jag att satsningar likt den som Holmen Paper gjort, är berömvärda, avrundar Patrick Magnusson.

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-06 18:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkotester Holmen Paper Sveriges Åkeriföretag Transportarbetareförbundet