Ekipaget har vid ett antal tillfällen blivit stoppat och rapporterats för olaga yrkesmässig trafik. Den enda påföljden hittills är ett bötesföreläggande för att ha kört trots körförbud.Fotograf: Alexander Calmerfalk

Olaga yrkesmässig trafik – en svår nöt för åklagaren?

Kanske förvillades åklagaren av fordonskombinationen, men oavsett vad som var orsaken, lades rapporten om olaga yrkesmässig trafik ner och endast strafföreläggande på de obesiktigade fordonen utfärdades.

Det pågår ärenden med företagets ekipage, varav ett tämligen färskt, varför vi i nuläget inte kan gå ut med namnet Men det handlar om ett svenskt företag som utför biltransporter från norr till söder varav flera rutter är regelbundna.

Fordonet man använder är en lätt lastbil med tillkopplat 7-tonssläp. Ekipaget har vid ett antal tillfällen blivit stoppat på olika plaster i landet för kontroll och vid samtliga tillfällen har de rapporterats för olaga yrkesmässig trafik.

Redan i mars rapporterades ekipaget för att både bil och släp var obesiktigade. Dessutom saknades trafiktillstånd och man hade undlåtit att använda färdskrivare och således rapporterades man även för olaga yrkesmässig trafik. Åklagaren skrev ut strafföreläggande på körförbuden, men olaga yrkesmässig trafik, lades ner.

Att utföra transporter mot betalning oavsett om fordonet är en lätt lastbil eller en tung, kräver ett trafiktillstånd. Det vill säga, om det är ett svenskt fordon.

Utländska, lätta fordon omfattas inte av det kravet. När det gäller färdskrivare, krävs inte detta i lätta lastbilar, men om den lätta lastbilen kopplar ett släp, läggs totalvikterna ihop och det innebar att det aktuella ekipaget blev så tungt att det därmed måste vara utrustat med färdskrivare och följa kör- och vilotiderna.

Fordonen har sedan rapporten i mars, besiktigats, men inga andra förändringar har skett och nyligen stoppades fordonet åter och rapport om olaga yrkesmässig trafik skrevs. Likväl fortsätter ekipaget att rulla och nu följer vi de pågående ärendena och återkommer så snart dessa blir offentliga.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-14 16:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Olaga yrkesmässig trafik Rättsfall