Michael Bäcklund.Fotograf: Privat

Österrike förlorar 5 miljarder om året

Bäcklund: Cabotage – ett djävulens verktyg

Minst var femte inrikestransport i Österrike utförs av en utländsk fraktare. Det leder till en uppskattad ekonomisk skada på cirka 500 miljoner Euro, drygt 5,1 miljarder svenska kronor, om året. Och dessutom hotar det runt 14 000 jobb i landet, räknade Österrikiska branschorganisationer nyligen fram.

Vi läser en text i fackliga Vida där det står att uträkningen stödjer sig på en studie gjord av professor Sebastian Kummer och resultatet överraskade landets transportindustri.
– Jag hade inte förväntat mig den omfattning och den systematik uppläggen med vilken cabotagetrafik bedrivs, sade Kummer till den fackliga organisationen Vida.

EU:s statistikkontor Eurostat, samlar in underlag för politiker att ha som grund för beslutsfattande och i artikeln läser vi att cabotagestatistiken Eurostat presenterar, erbjuder svårigheter när data ska jämföras eftersom cabotagetrafik i sig är svår att kontrollera.

Ordförande i Transportsparte in der WKÖ, Alexander Klackska, kräver klara fakta på hur verkligheten ser ut.
– En vidare liberalisering av cabotagetrafiken innebär slutet för Österrikisk transportnäring, anser han.

Den som tipsade oss om artikeln, är Michael Bäcklund i Stenungsund, som är väl förtrogen med transportbranschen. Han ser cabotaget som ett djävulens verktyg.
– I alla fall som det har blivit nu, säger han. Tanken med cabotaget var god, men marknaden har valt att missbruka möjligheten.

Han anser att det går att dra paralleller från de Österrikiska siffrorna, till Sverige och de tidsperspektiv politikerna talar om när ändringar behövs, anser han är orimliga.
– Man hinner både gå i konkurs, pension och begravas innan förändringar sker, säger han.

Och förändringar kräver beslutsunderlag, men som artikeln gör gällande är bristerna påtagliga, inte minst i Eurostats material. Proffs kommer senare att publicera en längre debattartikel av Bäcklund.

I Proffs nr 4-2015, belyste vi problemen som kringgärdar Eurostats brister i statistik som rör bland annat cabotagetrafik då vi intervjuade den världsledande och prisbelönte forskningsgranskaren av logistik, prof. Dr. Erik Hofmann i Schweiz. Han hade då studerat Eurostats data och de resultat docent Henrik Sternberg fått fram i Cabotagestudien.

Hofmann är mycket kritisk till Eurostats tillförlitlighet.
– Vi anser att det rätta sättet att bedöma cabotagetrafiken, är med Sternbergs modell, sade han och hänvisade till Cabotagestudien.

Sternberg kunde dra slutsatsen att en del av de nya medlemsländerna i EU, saknar rutiner för datarapportering och generellt rapporterar in för låga siffror gällande deras omfattning av cabotagetrafik, sade han. Och hänsyn måste även tas till att inte bara EU-länder, utan även åkerier från exempelvis Ukraina och Turkiet, utför cabotagetrafik.
– Dessa länder tar Eurostat inte hänsyn till när de sammanställer sina data, sade Hofmann och pekar på att siffrorna blir missvisande.

Inte heller finns alla länders statistik tillgänglig för Eurostat eller andra som bedriver undersökningar. Detta kan bero bland annat på att länderna vill hålla siffrorna konfidentiella. Därför är det viktigt att behandla data från dessa, framför allt E 12-medlemsländerna, med försiktighet och skepsis, anser Hofmann.

Eurostat får sina data kvartalsvis och i vissa fall årsvis, vilket innebär en rejäl fördröjning och att Eurostat därför inte ger en bild av nutiden. Utan ett pålitligt underlag, riskerar beslut och åtgärder som krävs för att hantera nuvarande situation, att helt utebli.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-15 17:08
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Eurostat Michael Bäcklund Österrike