Den svenska delegationen tittar nyfiken och emellanåt lite avundsjukt på sina norska kollegors resurser.Fotograf: Joakim Ringqvist

Svensk trafikpolis besökte sina norska kollegor

Det blev 48 kalla timmar i ett sträck på kontrollplatser när svenska poliser och bilinspektörer träffade sina norska kollegor under ett studiebesök för att ta del av deras erfarenheter, system, och utrustning. I dag åker de hem med ny kunskap och inspiration.

Efter en inbjudan från Statens vegvesen i Norge, skickades representanter från Sveriges kontrollmyndighet i polisregion Mitt och Nord, för att delta i den årliga tvådygnskontrollen som utfördes i hela västra Norge.

De svenska deltagarna besökte under de två dygnen både Håbakken och Bergens kontrollstationer.
– När vi ankommit till Bergen, fick vi första kvällen information om Norges rapporterings- och dokumentationssystem som deras kontrollanter använder sig av och som kallas VaDis, berättar bilinspektör Roger Ogemar från Västerås.

Detta system används i hela Norge och vi frågar vad han tycker om det.
– Det är ett system som förenklar för samtliga användare eftersom vilken kontrollant som helst kan öppna en tidigare kontroll var som helst i Norge, för att se äldre resultat och brister, säger Ogemar. Systemet är enhetligt och används både för rapportering och för statistik, något som de svenska representanterna gärna ser implementeras även i Sverige.

Andra dagen besökte den svenska delegationen Håbakkens kontrollstation som ligger strategiskt placerad vid en knutpunkt i inlandet och som det inte går att passera obemärkt.

Hur skiljde sig den kontrollplatsen från vad ni är vana vid att se i Sverige?
– Själva byggnaden är imponerande, säger han. Allt är anpassat för kontrollanternas säkerhet och kontrollernas funktion.

Detta innebär att man kan hålla ett högt flöde utan att det blir rörigt och Ogemar menar att Sverige har mycket att lära vad beträffar selektivt flöde.

Tredje dagen förevisades Norges nyaste och största kontrollstation i Bergen. Var det något som stack ut där?
– Ja, de har en ny typ av fordonsvåg som kan väga fullstora ekipage på en gång och man får ut axelvikterna samtidigt som bruttovikten utan att ens behöva flytta fordonet, säger han. En enorm tidsbesparing.

Stationen är dessutom byggd med inomhushallar som ger suverän arbetsmiljö och bra utrymmen, tycker Roger Ogemar.

Under fredagsförmiddagen, idag, deltog man i en briefing om resultatet av kontrollerna innan hemresan påbörjades. Vad kommer att hända nu?
– Nu ska vi göra en sammanställning av våra intryck som ska skickas till samtliga regioner och till polisens Utvecklingscentrum. Vi kommer också att arbeta för att våra norska kollegor får komma till Utvecklingscentrum för att presentera sitt rapporteringssystem, avrundar en nöjd Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-25 15:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Norge Region Mitt Region Nord Statens Vegvesen Studiebesök Trafikpolisen