Vi reder ut Transportstyrelsens begrepp i kommande nummer:

Detta innebär tolkningen i praktiken

Transportstyrelsens och polisens nya vägledningar rörande innebörden av bland annat begreppet "tillfälligt", skiljer sig markant och därmed har det tidigare fungerande samspelet i cabotagefrågorna myndigheterna emellan, börjat gnissla.

På Transportstyrelsen är det Mattias Andersson som svarar uttömmande på våra frågor och vi hittar i alla fall en sak som både polisen och Transportstyrelsen är överens om.

Om ett ekipage har haft gods med sig in i ett annat EU-land och sedan kommer in till Sverige med antingen tom eller lastad trailer som han ställer av för att sedan koppla en ny tom eller lastad trailer för vidare färd i Sverige, då anser båda parter att det är en ny, nationell transport som påbörjas och då är det cabotagereglerna som ska följas.

Transportstyrelsens nya tolkning av vad som är otillåtet cabotage eller inte, är emellertid deras egen och innebär att den endast omfattar transporter som pågår under maximalt sju dagar och att det under den tiden utförts mer än tre inrikestransporter. Om så skett, kan en sanktionsavgift påföras.

Om fordonet istället stoppas den åttonde dagen och kanske har kört tjugo inrikestransporter i Sverige, är det istället olaga yrkesmässig trafik vilket är ett allvarligare brott som hamnar på åklagarens bord. Detta innebär en uppenbar risk för att ärendet ska läggas ner och således aldrig utgöra en möjlighet att bli ett prejudikat som ska pröva tillfällighetsbegreppet.

Vill du veta när begreppet olaga yrkesmässig trafik kommer in i bilden om det saknas dokument som styrker kombitrafik, eller om du vill veta om en dragbil, som kommit tom in till Sverige för att köra kombitrafik, får köra cabotagetransporter, eller något annat som rör ämnet, ska du läsa kommande nummer av tidningen Proffs där Mattias Andersson gör TS tolkningar glasklara för oss.

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-21 16:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Kommande nummer Tolkning Transportstyrelsen