Att anlita en chaufför utan YKB kan få konsekvenser även för arbetsgivaren. Fotot är inte taget vid det aktuella tillfället.Fotograf: Lastbilsfoton.se

Laholmsåkeri riskerar åtal för saknat YKB

Nära Harmånger den 5 oktober stoppade trafikpolis Lars Österberg och Erling Arvidsson, polisinspektör och gruppchef yrkestrafikgruppen i Gävleborg, ett ekipage från LuKe Transport AB i Laholm. Den polske föraren saknade Yrkeskompetensbevis, YKB.

När Österberg frågade efter YKB, förstod föraren först inte vad som avsågs, varpå Österberg visade honom ett sådant. Han visade då en handling, skriven på polska, som skulle intyga att han varit på en delkurs i Polen och att han, enligt Österberg, skulle fortsätta utbildningen. Språkförbistring?
– Han talade väl inte riktigt bra svenska och med åkeriet talade han polska, men han är skriven i Skåne sedan 2006, så jag menar att han förstod tillräckligt, sade Österberg.

Föraren skulle byta med en annan chaufför i närheten, något de brukar göra, men avbytaren fick denna gång promenera till P-platsen. Rapport om brott mot lagen om yrkesförarkompetens skrevs, men vad händer sedan?
– Det återstår att se, sade Österberg. Risken finns att det landar hos en förundersökningsledare som saknar kompetens på området och/eller inte har tiden att läsa in speciallagstiftningen, men jag hoppas de tar upp det och utfärdar ett strafföreläggande.

Vilar inget ansvar alls på åkeriet?
– Åkeriet har ett ganska stort ansvar vare sig det är uppsåtligt eller av oaktsamhet de anlitat en förare utan behörighet för uppdraget, så efter att ha rådgjort med en förundersökningsledare, skrev jag även en rapport på åkeriets trafikansvarige, avslutar trafikpolis Österberg.

Förundersökningsledare Mats Hellgren i Uppsala har mångårig erfarenhet inom trafik. Vad händer nu?
– Nu ska föraren höras igen med tolk, säger Hellgren och förklarar att det är en teknikalitet åklagaren kräver.

Åkaren är också föremål för utredning då det inte är tillåtet att anlita förare för uppdrag de inte har kompetens för.
– Frågan är vems tolkning av hur oaktsam man får vara det är som kommer att gälla. Kanske skiljer sig min och åklagarens åt, säger Hellgren som själv inte har för avsikt att lägga ner utredningen.

En annan faktor som kan stoppa ärendet, är den ständigt återkommande kostnadsfrågan.

Mikko Luukinen är personalansvarig på LuKe Transport som har en internationell bemanning och han tycker detta var mycket olyckligt. Den aktuella föraren har tagits ur trafik tills han har den dokumentering som krävs för att fortsätta.
– Föraren har lång erfarenhet och visade upp ett polskt intyg på genomgången 35-timmarsutbildning i Polen, men han saknade fortfarande plastkortet, säger Luukinen till Proffs i dag.

Han liknar det hela vid att man i Sverige, när man tar körkort, får köra på ett papper tills körkortet kommer, men han är ändå något tveksam till om den parallellen går att dra. Hur känner du inför att åkeriet också är föremål för utredning.
– Inte så oroad eftersom det saknas uppsåt och vi har kopior på förarnas utbildningsintyg varför jag menar att vi inte heller varit oaktsamma, anser han.

Han tror att när föraren förhörts med tolk och utredningen gjorts, kommer allt att falla på plats och beroende på vad de lär sig av utredningen, kan det leda till förändringar i rutinerna. Han ger avslutningsvis polisen ros för att de trots allt hinner utföra kontroller med tanke på allt branschen kämpar med.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-11 16:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Gävleborg Laholm LuKe Transport Trafikpolisen YKB