Fotograf: Trafikverket

Bygdevägarna anmäls på nytt – efter olycka

Polisen är kritisk till bygdevägarna och i augusti JO-anmäldes dessa vägar i hopp om att stoppa dem innan en olycka inträffade, men anmälan vann inget gehör. Nu har olyckan skett.

Proffs har tidigare skrivit om hur Åke Raushagen JO-anmälde bygdevägarna som finns i nordvästra Skåne. Även trafikpolis Sören Johansson från Helsingborg, framförde sin skepsis i Helsingborgs Dagblad.

För drygt en vecka sedan skedde så olyckan som Raushagen varnade för. Den inträffade på bygdevägen 1387 mellan Allerum och Ödåkra.
– Det är ytterst beklagligt att detta har behövt ske och att riskerna inte tas på allvar, säger Raushagen. Nu har jag gjort en ny JO-anmälan som jag hoppas ska vinna gehör.

Raushagen har fått ett yttrande av Volvo Cars som säger att ”den adaptiva farthållaren kompletteras av Pilot Assist, vilket innebär att bilen inte bara håller inställd hastighet och avstånd till ett framförvarande fordon, utan också hjälper föraren att hålla bilen i mitten av vägen genom lätta justeringar av styrningen.  Detta uppnås med input från kameran och radarn i vindrutan, som övervakar bilens position i förhållande till synliga körfältsmarkeringar och ett framförvarande fordon.  

Bilen förhåller sig med andra ord till de vägmarkeringar som den kan läsa.”
– Detta system sätts således ut spel på bygdevägarna, menar Raushagen.

Janet Van Der Muelen-Visser är planerare på Trafikverket och berättar att vägarna finns i både Holland och Danmark och lämpar sig endast för vägar med lägre hastighet och begränsad trafikmängd, mindre än 2 000 fordon per dygn.

Vägarna har framför allt en lokal funktion utan många lastbilar och utan stor funktion för genomgående trafik. Informationsblad skickades ut till områdena inför byggandet.
– Informationstavlor på plats valdes bort då vi trodde att utformningen och vägmärken skulle vara tillräckligt, säger hon. Nu har många önskemål om informationsskyltar kommit och det ska vi ta fram.

Man har tagit del av utvärderingar från Holland och Danmark där vägarna oftast kompletterats med hastighetsdämpande åtgärder. Även i Sverige mättes hastigheten före byggandet och efteråt och det konstateras att hastigheten minskat lite.
– Det går fortfarande för fort och det är hastigheten som är viktig för trafiksäkerheten, säger hon.

Hur bilar med modern teknik ska klara bygdevägar, anser hon sig behöva ta reda på, men har generellt uppfattningen att teknik bör anpassa sig till verkligheten. Våren/sommaren 2017 ska de utvärdera vägarna, men redan nu kan fler byggas då de faller inom lagstiftningen.
– Att Skåne valdes ut, var för att behovet av bättre cykelmöjligheter är stort, säger Van Der Muelen-Visser som avslutar med att påpeka att olyckan på väg 1387, enligt deras uppfattning, inte hade med bygdevägen att göra.

Raushagen använder nu alla sina kanaler inom såväl politik som media, för att väcka uppmärksamhet för kritiken han och andra har mot bygdevägarna och menar att Trafikverkets praktiska agerande inte är i linje med Nollvisionen.  Att skapa positiv statistik om skapandet av cykelvägar, är viktigare oavsett hur det går med Nollvisionen, säger han.

Framtidstänk med ny teknik som hjälper till att undvika olyckor, tycker han det saknas visioner om.
– Om JO inte gör sitt jobb nu, så får Riksdagen se till att man sätter dit nya personer där, för att fortsätta acceptera förlust av liv och lem är inte acceptabelt, avslutar Åke Raushagen.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-03 17:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Bygdevägar JO-anmälan Sören Johansson Trafikpolisen Trafikverket