Moderatorn Erika Svanström (SÅ), Ola Johansson (C), Boriana Åberg (M), Rickard Larsson (S) och Karin Svensson Smith (MP var några av kombattanterna som debatterade i Malmö under fredagen.Fotograf: Sveriges Åkeriföretag/Youtube

Het debatt om beställaransvar i Malmö

Transportpolitisk debatt på temat beställaransvaret hölls i Malmö och gav både sting och hetta för, även om man är överens om mycket, finns tydliga skiljelinjer mellan såväl lösningar som värderingar.

Den 23 september, hettade det till på podiet under den avslutande debatten arrangerad av Sveriges Åkeriföretag, SÅ.

Beställaransvaret ses som ett av de stora stegen att ta för att få ordning på vägarna. Inledde gjorde Mikael Nilsson, ordförande i SÅ och Lars Lindgren, ordförande i Transportarbetareförbundet och samsynen kring beställaransvaret är uppenbart, men att det inte är enkelt att lösa frågan, förklarade SÅ:s jurist från region Syd, John Woxström.

ICA Sverige AB representerades av Åsa Meivert och Jenny Ullman. Beställaransvaret är som svårast att greppa när det handlar om internationella transporter, något ICA har mycket av och som emellanåt ger ICA rubriker i media när deras transporter fastnar i poliskontroller, men presentationen fokuserade helt på ICA:s inrikestrafik och satsningarna på miljö, kvalitet, kontroller och uppföljning.
– BKY är ett nytt krav som inte är fullt ute ännu, säger Åsa Meivert.

BKY står för behörighetskontroll av yrkesförare och kan kontinuerligt ge information om förarens behörighet är giltig eller ej.

Transportsäljaren representerades av Ingrid Skoog Bengtsson, delägare i Skoogs Åkeri & Logistik i Ängelholm. Familjeföretaget har 40-talet ekipage, 85 anställda, lagring och en omsättning på runt 100 miljoner med sin styckegodstrafik. Hon talar kvalitet, service och ansvar för transporterna. Att stora företag som ICA inför mer kontroller, anser hon är bra eftersom det behövs.
– Hade vi alla gjort rätt från början, hade detta inte behövts, säger hon.

Åkeriet har valt att inte vara större och att få en kund är inte alltid det viktigaste om det innebär att man inte kan göra uppdraget rätt och bra. För visst hade de kunnat expandera om de sålt sina tjänster till mindre nogräknade kunder.
– Men, vi kommer aldrig att sälja ut oss till de osunda affärerna, säger hon.

Paneldebattens kombattanter bestod av Ola Johansson, Rickard Larsson (S), Karin Svensson-Smith (MP). Boriana Åberg (M) och side-kicks var Ingrid Skoog- Bengtsson och Lars Lindgren. Erika Svanström, SÅ, agerade moderator på ett berömvärt sätt med högt till tak, tempo och inlägg med sting som höjde såväl temperatur som tonläge hos deltagarna så till den milda grad att Lindgren vid ett tillfälle gick in i Ågrens närzon för att understryka sin åsikt.

Ämnena kretsade bland annat runt vägslitageavgiften där Johansson tycker man ska stoppa utredningen, något Larsson inte håller med om och Ågren anser att ytterligare kostnader aldrig är lösningen på problemet. Högskolegrundande yrkesutbildning fick Skoog-Bengtsson att önska att ungdomarna redan under högstadiet fick insyn i branschen.
– Men det finns regler i dag som hindrar unga att följa med och PRAO:a i lastbilar, sade hon.

Svensson-Smith är ordförande i Trafikutskottet lyfte ofta miljöperspektivet i de förslag som förs fram och säger att Trafikutskottet i det mesta är överens. Lindgren var tydlig med att de driver införandet av undersökningsplikt på grund av att transporter säljs vidare i många led.

Sista frågan löd: Vad har hänt om fem år?

Svensson-Smith: Beställansvaret och vägslitageavgiften är på plats med register för att effektivt få ordning och reda på vägarna.

Larsson: Vi har vänt utvecklingen, kollektivavtal gäller i Sverige oavsett nationalitet och vi konkurrerar med kvalitet.

Ågren: Inga skadliga skatter, tillräckligt med trafikpoliser och att vi tolkar EU-reglerna kring kör- och vilotider som i Danmark.

Johansson: En annan regering som ger bättre polisresurser, ändamålsenlig infrastruktur, lättare att komma in i branschen och att vi ser utländska kollegor som vänner istället för fiender.

Lindgren reagerade starkt på Johanssons kommentar.
– Alla nationaliteter är våra vänner. Det vi vill ha är lika villkor, avslutade han med eftertryck.

 

Se även

Transportpolitiskdebatt Tema Beställaransvar  (sändningen börjar cirka en timme in i filmen)

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-24 13:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Debatt Sveriges Åkeriföretag Transportpolitik