Violetta Bulc och Hans Christian Schmidt.

Dansk fokus på schyst konkurrens

Den danske transportministern, Hans Christian Schmidt träffade idag EU:s kommissionär för transportfrågor, Violeta Bulc. Under mötet framhöll Schmidt vikten av att prioritera löner och arbetsförhållanden i bland annat vägtransportbranschen.

Under dagens möte diskuterades bland annat sociala förhållanden och schyst konkurrens, samt utvecklingen av den kommande Femern Bält-förbindelsen.

Både Schmidt och Bulc uttryckte sitt fulla stöd för Bält-förbindelsen och transportkommissionären underströk att denna är högprioriterad i EU.

Vad gäller vägtransporterna, pekade den danske ministern på vikten av att de anställda i den sektorn ska vara garanterade ordentliga löne- och anställningsvillkor.

Minister Schmidt menar att olagligt cabotage på vägtransportområdet endast kan hanteras med gemensamma insatser och lösningar på EU-nivå.
– Mitt intryck är att kommissionären är lyhörd över våra danska synpunkter, kommenterar Hans Christian Schmidt.

Violeta Bulc förväntas nu presentera en rad initiativ som rör vägtransportrådet i det kommande vägpaketet.

I samtalet med transportkommissionären påtalade Hans Christian Schmidt hur angeläget det är att finna gemensamma europeiska lösningar på de utmaningar som illojal konkurrens innebär och som för vägtransportsektorn står inför.
– Om de utmaningar på vägtransportområdet inte kan lösas på EU-nivå, kommer vi att se fler och fler länder införa nationella bestämmelser som hindrar en väl fungerande inre marknad, säger Schmidt.

– Det är därför mycket viktigt att vi i ljuset av kommissionens kommande vägpaket finner gemensamma lösningar så att vi kan jämna ut spelplanen och skapa rättvis konkurrens på den inre marknaden – samtidigt som den illegala cabotagetrafiken stävjas, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-09 12:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark EU Hans Christian Schmidt Kommisionär Politik Transportminister Violetta Bulc