Fotograf: Trafikverket/Youtube

Trafikverket JO-anmäls för bygdevägarna

?Experiment som kan komma att öka olycksrisken?

På fem mindre vägar nära Helsingborgsområdet, har nu så kallade bygdevägar färdigställts. Införandet har präglats av osäkerhet kring hur man ska köra på dem, polisen ifrågasätter dem och nu har Trafikverket även JO-anmälts för dem.

Proffs har provkört en av dessa vägar och det var en märklig upplevelse och trots att hastigheten sänkts till 60 km/h, är osäkerheten när personbilar möts stor om var man egentligen ska befinna sig. Än värre blir det om det finns en cyklist vid kanten.

För Proffsläsare välbekante trafikpolisen Sören Johansson, säger till Helsingborgs Dagblad att han inte ser positivt på bygdevägarna som bland annat invaggar cyklister i tron att de befinner sig på en cykelbana när så inte alls är fallet och nu rapporterar tidningen att Åke Raushagen gjort en JO-anmälan.

Raushagen bor i Stockholm, men har såväl rötterna i Helsingborg samt sommarboende i närheten. Vi ringer upp honom och frågar varför han JO-anmält Trafikverket.
– För att jag menar detta är ett experiment som kan komma att öka olycksrisken, säger han. Dessutom upplever jag att Trafikverkets information inför dessa bygdevägar, varit i det närmaste obefintlig.

Han tar även upp problemet med moderna fordon som är utrustade med Lane Departure Warner, en utrustning som varnar när man överskrider en kantlinje.
– Mitt fordon har detta och den fungerar således inte på bygdevägar, säger han.

Något han reagerade på, var att Trafikverket förklarat för honom att cyklister även ska kunna cykla två i bredd på dessa vägar utan problem. Inte heller tycker han att deras svar vare sig till honom eller på hemsidan, anger syftet med bygdevägarna och om det fanns behov av förändringar på just dessa vägar.

Proffs försöker på Trafikverket nå ytterst ansvarig för projektet, men han är på semester ytterligare ett par veckor och det finns ingen annan som kan svara på några mer detaljerade frågor. Vi får dock veta att idén kommer från Holland där de blir allt vanligare.

Något svar på om det gjorts riskanalyser inför införandet i Sverige eftersom svenska och holländska vägar på många sätt skiljer sig åt av rent geografiska skäl, får vi inte heller och inget svar på om de utvalda vägarna haft många olyckor mellan cyklister och bilister och därför valts ut för projektet. Läs mer på Trafikverkets hemsida och se filmen (nedan).

Vad hoppas du uppnå med din JO-anmälan?
– Jag hoppas Trafikverket ska tvingas upphöra med dessa trafikfarliga experiment innan höstmörkret kommer och att vägarna återställs i ursprungligt skick, men det kanske blir svårt för dem att acceptera eftersom då måste de medge att det här kanske inte var så bra ändå, avslutar Åke Raushagen som hoppas att ingen kommer att skadas på dessa vägar.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-08-05 16:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Bygdevägar JO-anmälan Sören Johansson Trafikpolisen Trafikverket