Freja om det upprepade fusket:

Hårda konsekvenser för den som bryter mot reglerna

Turerna kring Freja och deras bulgariska/makedonska förare med brister i dokumenten, tycks upprepa sig och detta är inte något Freja alls tar lätt på, säger vd för Freja i Sverige, Jörgen Magnusson, som nu fick en rivstart efter semestern.

Det senaste året säger Magnusson att Freja genomfört ett antal åtgärder riktade mot åkerierna och chaufförerna för att säkerställa att dokument och tillstånd ska vara i ordning, varför detta blev ett tungt bakslag.
– I samband med de senaste händelserna, vidtog vi nya mått främst riktat mot våra bulgariska åkerier, i synnerhet på den internordiska marknaden, säger han och tillägger att bulgariska åkerier endast utgör en begränsad flotta.

Han tycker att det är allvarligt att det alls förekommer och menar att en förklaring kan vara att åkerierna under sommaren tar in personal från rekryteringsbyråer. Han säger att Freja är i dialog med polisen i Skåne. Vi talar med Proffskände trafikpolisen Richard Karlssonsom inte känner till någon särskild dialog.
– Vi för dialog med samtliga stora speditörer som frågar om exempelvis hur de ska fylla i dokumenten på rätt sätt, säger han.Jag svarar dem med att skicka länkar till lagstiftning som rör kombi- och cabotagetrafik eftersom det inte är vår sak att utbilda åkerinäringen i deras egen profession.

Magnusson efterlyser dock mer tydlighet och bättre kommunikation.
– För att kunna agera proaktivt, behöver vi information, men det är inte alls lätt att få, säger han. I det senaste fallet har vi sökt information från polisen i Norge om vad som hänt, men inte lyckats särskilt väl.

Tungt.no frågar polisadvokat Fanny C. Tysland om hur mycket information och vägledning som är rimligt att man ska kunna få.
– Det är beklagligt att de upplever att de inte får tillräckligt, säger hon. Det är rimligt att de får vägledning kring hur polisen hanterar dessa saker och om hur de bör göra när de misstänker bruk av falska körkort. Normalt uppmanar vi dem att ha bättre kontroll på underleverantörer samt att arbetsgivarna försäkrar sig om att de anställer förare med giltiga körkort.

Kontrollchef på Jessheim, Bjørn Uno Rogneby, känner inte igen sig i Magnusson kritik mot norska myndigheter.
– Det är för många aktörer för att vi ska kunna säga att vi har samarbete med någon av dem, men vi svarar på förfrågningar och vägleder när vi kan, säger Rogneby. Personuppgifter kan vi dock inte lämna ut.

De allvarligare ärendena säger han även lämnas till Veidirektoratet som i sin tur ska ta upp saken med de respektive bilarnas hemländers myndigheter som sedan är ansvariga att följa upp och eventuellt utfärda sanktioner.

Magnusson säger att man nu tillfälligt stoppat ett antal bulgariska bilar för kontroll innan de får nya uppdrag samt infört motsvarande kontroller i takt med att de övriga anlöper terminalerna i Sverige och Norge.
– Att göra optisk kontroll av fordonen samt dokumentation av körkort och tillstånd har varit en del av vårt rutinarbete även tidigare, men nu intensifierar vi detta, säger han och hoppas att ett stöd från myndigheterna ska leda till att man kan agera betydligt mer proaktivt.

Han lyfter att böterna för falska dokument och fyllor i lagen bestraffas alltför lågt.
– Bryter man mot våra regler, blir konsekvenserna mycket hårdare än vad lagen påkallar, säger Magnusson. Tyvärr drabbas oftast den enskilde föraren mest. 

I nästa vecka kommer vi att berätta om det sista Freja-fallets påföljder, hur man verkställer det och om processerna kring ett sådant fall. 

Läs även:

Ytterliagre en Frejachaufför fast utan körkort (PROFFS)
Ingen vet vem som beställt de bulgariska burktransporterna (PROFFS)
Makedonsk förare greps – visade upp falskt körkort (PROFFS)
Uppsägning, villkorligt och böter i ”Freja-fallet” (PROFFS)
Tatt med falskt førerkort og falskt ID-kort (Tungt.no)
Transportkriminalitet: Stoppet igjen (Tungt.no)

Om artikeln

Publicerad: 2016-08-12 17:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ball Corporation Falska körkort Freja Norge Rexam Ringnes Bryggeri Statens Vegvesen