Färre poliskontroller ger carte blanche för vägbuset

Den negativa trenden på statistiken kring polisens trafiksäkerhetskontroller, fortsätter att rasa i allt snabbare tempo och med rådande situation inom polisen i Sverige, är det svårt att se hur den nedåtgående spiralen ska kunna stoppas.

I dag är Polismyndigheten i Sverige en enrådsmyndighet med en myndighetschef som är ansvarig för allt polisarbete i landet. Polismyndigheten är indelad i sju regioner. Nord, Mitt, Stockholm, Öst, Väst, Syd och Bergslagen.

Sedan årsskiftet genomför UC (Utvecklingscentrum) Mitt varje kvartal en uppföljning av Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete.

Proffs har fått ta del av siffrorna från senaste uppföljningen som UC Mitt ser som viktig att samtliga polisregioners representanter i Nationella Trafikrådet får ta del av då de ska förbereda en analys av respektive regions resultat.

Det blir med stor sannolikhet dystra analyser som i september kommer att presenteras under Rådets möte.

Jämför vi antalet ordningsbot/hastighetskontroller, ATK ej inräknat, som genomförts under perioden januari-juni 2015 och samma period 2016, har de minskat i samtliga regioner utom Väst där de ökat med 5,3 procent.

Minskningarna varierar annars mellan minus 13,8 procent upp till minus 49,5 procent. Störst var minskningen i Syd som gick från att kontrollera 13 860 fordon, till 7 000. Minskningen totalt för samtliga regioner, landar på minus 30,4 procent.

När det gäller tillsyn av farligt gods, jämförs antalet faktiska tillsyner med hur målvärdet uppfylls under perioden januari – juni 2016. Väst uppfyller andel av periodmålet med 9,6 procent.

Övriga regioner ligger på mellan minus 18,1 procent upp till minus 55,6 procent i region Nord som skulle ha utfört 385 tillsyner, men endast gjorde 171. Totalt för samtliga regioner är minus 24,1 procent i förhållande till målen.

Ingen av regionerna lyckas uppfylla periodmålen för kontroller av kör- och vilotider. Väst har lägst minus på 1,4 procent, tätt följt av Stockholm med 2,8 procent. Bergslagen toppar med minus 42 procent. Totalt för samtliga regioner blir minus 9,6 procent. De flygande inspektionerna har också minskat stort.

I Stockholm, Sveriges största stad, har hittills i år endast 375 flygande inspektioner gjorts.

Alkoholutandningsproven är i dag mer relevanta än någonsin på grund av de alkoholrelaterade olyckorna vi allt oftare läser om i media.

Minussiffrorna är höga och ingen region har kommit i närheten av att lyckas nå tidigare års resultat. Minussiffrorna varierar mellan minus 28,3 procent upp till minus 56,2 procent.

Totalt för samtliga landar på minus 45,4 procent av satta mål. Här visar statistiken att problemen med att uppnå tidigare resultat, har varit svårast, vilket är alarmerande.

När vi ser de höga minussiffrorna för alkotester, hittar vi också en illusorisk bieffekt, nämligen plussiffror. Jämför vi antalet positiva blås januari – juni 2015 med samma period 2016, ser vi en drastisk minskning av antalet påkomna fyllerister på vägarna.

Minskningen av rattfyllor totalt för samtliga regioner, hamnar på hela minus 40,3 procent, vilket borde vara glädjande, men inte är annat än en dimridå.

Färre alkoholtester på vägarna, ger, av förklarliga skäl, färre påkomna rattfyllerister. Frågan är om det är så alkoholproblemen på vägarna ska lösas och kommer våra beslutsfattare välja att ”köpa” siffrorna i statistiken?

Om artikeln

Publicerad: 2016-07-13 17:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkohol Förarkontroller Fordonskontroller Polismyndigheten Rattfylleri Trafikpolis Trafiksäkerhet