Michael Scheffler.Fotograf: Heidi Bodensjö / Arkivbild

Michael fälld för tappad ADR-etikett

En storetikett har enligt Michael Scheffler fallit av hans ekipage. Därefter stoppades han av polisen, men han vägrade att betala böterna. Efter att ha funnit polisens vittnesmål mer trovärdigt, meddelade tingsrätten i Helsingborg idag en fällande dom. 

Proffs var på plats den 20 maj då tingsrättsförhandlingarna i fallet hölls. Chauffören Michael Scheffler hade till sin hjälp kollegan Bjarne Ringström som även driver hemsidan ”Vi i Trafiken” och som bland annat erbjuder hjälp vid just dessa situationer.

Vad är din första reaktion på domen?
– Att vi kommer att överklaga, säger Bjarne direkt vilket även Scheffler understryker. Domen innehåller felaktigheter och baseras helt på polisens uppgifter som dessutom är motstridiga.

Det kom verkligen att stå mellan trovärdigheten hos polis Ulrika Mattisson och Schefflers vittnesmål om vad som är möjligt eller inte. Medan Scheffler framhållit att det inte är ovanligt att storetiketter ramlar av, hävdar Mattisson det rakt motsatta.

Tingsrätten skriver att efter att de har fått ta del av hur etiketthållaren ser ut och fungerar, hört Mattissons redogörelse baserad på lång erfarenhet av att kontrollera farliga laster som ger vid handen att det är osannolikt att etiketten kunnat ramla av under färden, finner tingsrättens bedömning att sådana uppgifter är en uppenbar efterhandskonstruktion från Schefflers sida och ska lämnas utan avseende.
– Åter säger jag att Mattisson inte har erfarenhet från ADR-förares dagliga verklighet, säger Bjarne.

Men, tingsrätten anser Mattisson, under ed, gett ett trovärdigt intryck och att hon i sin yrkesroll haft goda möjligheter att iaktta och bedöma Scheffler och den farliga last han transporterade?
– Hur trovärdigt är ett vittne som talar om den farliga lasten som transporterades, när tanken var tom om än inte rengjord, frågar Bjarne.

I tingsrättens bedömning är förtroendet för Mattisson stort och när hon säger att hon under alla år hon kontrollerat ADR-transporter aldrig varit med om att storetiketten ramlat av, blir detta avgörande för domslutet.

Det uttalandet står emellertid i kontrast till en tidigare del i domslutet som rör Mattissons vittnesmål, citat: ”Det förekommer att förare som transporterar farligt gods har med sig extra storetiketter i sina fordon och att det är möjligt att de har med sig dessa för det fall att storetiketten skulle ramla av under färden”.
– Här menar jag att vittnet motsäger sig själv utan att tingsrätten tar hänsyn till detta, hävdar Bjarne.

Om ni hade haft vittnen på plats i form av chaufförer som kunnat intyga att även de tappat etiketter, hade det gjort någon skillnad?
– Det är möjligt, men nu ska vi överklaga och med till Hovrätten kommer vi att ha kompletterande samt ny bevisning, avslutar en övertygad och bestämd Bjarne Ringström.

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-03 14:37
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-etikett ADR-transport Helsingborg Rättsfall