Transportstyrelsen backade ur mötet med HSS. Sveriges Åkeriföretag ordnade dock snabbt ett annat möte, vilket gjorde att reseutgifter och förlorade arbetsinkomster, som HSS-medlemmarna betalar ur egen ficka, inte blev bortkastade.Fotograf: Heidi Bodensjö

Beställaransvaret diskuterades under HSS-möte

Transportstyrelsen backade ur - för andra gången

Beställaransvaret stod på agendan när Här Stannar Sverige, HSS, blivit inbjudna att delta i frukostmöte i Riskdagshuset den 18 maj. Mötet blev bra, men det hölls inte på Riksdagshuset.

Socialdemokratiska trafikutskottsledamoten Leif Pettersson hade tagit initiativet till ett frukostmöte dit HSS-administratörerna Michael Högberg, Freddy Welle, Conny Hård, Nette Schölin och Kenneth Jaktlund bjudits in för att ge sin syn på beställaransvaret.

På plats skulle även Transportstyrelsens utredare Anna Troive vara då hon har beställaransvaret som specialområde. Flera politiker hade också bjudits in liksom Sveriges Åkeriföretag.

Mindre än 24 timmar innan mötet, meddelar Transportstyrelsen att man inte kan närvara på grund av sjukdom.
– Jag ringde direkt till Troive som svarade, säger HSS-admin Nette Schölin. Hon förklarade att hon skulle vara sjukskriven nästa dag.
Även vid ett tidigare tillfälle har Transportstyrelsen backat ur i sista stund.

När Proffs når Troive idag, dagen då mötet skulle hållas, är hon emellertid i tjänst. Men säger att hon inte är i form. Sektionschef Anna Westerlund bekräftar detta.
– Vi gjorde bedömningen att Troive på grund av hälsoskäl inte kunde åka ner, men är glada för att hon kan vara hos oss nu trots att hon haft en sjukdomstid bakom sig, säger hon. Vår andra expert var redan på tjänsteresa och då vi uppfattat man efterfrågade specialistkompetens, fanns ingen annan.

Pettersson förklarar att mötet ställdes in helt då Transportstyrelsens närvaro var väsentlig för mötets tema.

Till följd av ändringarna, kunde inte Welle och Högberg närvara. Peter Persson (S) som sitter i finans- och skatteutskottet hade inte fått besked om avbokningen när han mötte upp HSS utanför Riksdagshuset.
Att ett frukostmöte ställs in, är mycket ovanligt får vi veta.

Sveriges Åkeriföretag, SÅ, ordnade snabbt ett annat möte där Rickard Larsson (S) och Sten Bergheden (M) tillsammans med SÅ:s Tove Winiger, politiskt ansvarig och Erika Svanström, kommunikationsansvarig. Schölin lyfter att det är hög tid att uppgradera beställaransvaret som kom redan på 70-talet.
– SÅ arbetar tillsammans med Transportindustriförbundets Tommy Pilarp och vår egen jurist John Woxtrom på ett förslag till beställaransvarets utformning, säger Svanström.

Förslaget bygger på att transportköparen ska kontrollera att företaget som anlitas, har de tillstånd som behövs. Winiger tar upp att ett framtida beställaransvar fortsatt ska gälla för privatpersoner, som idag ofta är helt ovetande om att även de omfattas. Alla är överens om att frågan är svårlöst.

Bergheden tar upp totalentreprenad som en väg att gå.
– Köper jag ett nyckelfärdigt hus, är det den personen som ansvarar för allt i hela kedjan kring husets tillkomst, säger han och Larsson påtalar att detta tittar man redan på.

Detta har HSS formulerat på så sätt att den som i första ledet åtar sig uppdraget också ska hållas ansvarig tills varan nått sin slutdestination då speditörer, åkare och liknande, rimligtvis ska vara insatta i hur en transport lagligt ska utföras. Det ska inte vara möjligt att friskriva sig från ansvaret genom finstilta avtal med underleverantörer.
– Detta ska vi konsumenter kunna kräva av transportföretagen, säger Jaktlund och får medhåll av Hård.

Förutom beställaransvaret, diskuterades även möjligheterna till sanktioner, kontrollsystem och rättsväsendets emellanåt påtagliga brister. 

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-05-18 17:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvaret Här stannar Sverige Politik Transportstyrelsen