Fotograf: Heidi Bodensjö

Sju cabotageärenden till Transportstyrelsen i februari

? Samtliga har betalat

Totalt under 2015 och fram till och med den siste februari i år, har poliser och bilinspektörer runtom i landet ertappat 83 transporter som man misstänker har kört olaga cabotage.
Under januari och februari i år har Transportstyrelsen fått in tolv ärenden, varav sju under februari månad.

Under februari månad har sju cabotageärenden kommit in till myndigheten. Samtliga har också betalat förskottet på 40 000 kronor. Det är två ärenden fler, jämfört med januari i år.

Februaristatistiken visar att ingen har överklagat och att Transportstyrelsen har fattat sex slutgiltiga beslut om att sanktionsavgiften ska stanna i statens ägo. 

Av det totala antalet, 83 stycken, har13 åkerier valt att inte betala, varav ett i år, i januari. Tre åkerier har under perioden utnyttjat sin rätt att överklaga.

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-03 10:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Olaga cabotage Statistik Trafikpolisen Transportstyrelsen