Tätt tillsammans i 80 km/tim - för bättre ekonomi och miljö.Fotograf: Volvo Lastvagnar AB

Datastyrd lastbilskonvoj rullar mot Rotterdam

Idag går starten för Volvokoncernens deltagande i European Truck Platooning Challenge. På initiativ av det holländska EU-ordförandeskapet kommer tre Volvolastbilar som kommunicerar trådlöst och kör tätt efter varandra i så kallad platooning, att köra genom Europa till Rotterdam. Syftet är att ta ett steg närmare införandet av platooning i Europa.

När lastbilar kan köra på rad tätt efter varandra minskar fordonens bränsleförbrukning tack vare att luftmotståndet blir mindre.

Luftmotstånd står för upp till 25 procent att en lastbils totala bränsleförbrukning, och ju närmare varandra bilarna kör, desto större blir bränslebesparingspotentialen.

Med hjälp av trådlös teknologi kan lastbilar köra med bara någon sekunds mellanrum, i en platoon.

Genom att kommunicera med varandra följer lastbilarna varandras hastighet och inbromsningar automatiskt.
– Det innebär att reaktionstiden för inbromsning i princip krymper till noll, vilket i sin tur ger en ökad säkerhet och minskad ?dragspelseffekt? vid trafikstockningar, säger Anders Kellström, som är projektledare för Volvokoncernens deltagagande i EU Truck Platooning Challenge.

Volvokoncernen kommer att delta genom att köra tre bilar i platoon från Göteborg till Rotterdam i Nederländerna via Danmark, Tyskland och Belgien. I samband med starten arrangerar Volvokoncernen tillsammans med Trafikverket och Göteborg stad ett seminarium i Göteborg om möjligheterna att effektivisera transporter med platooning och automatisering av fordon.

Ett liknande seminarium arrangeras av Volvo Trucks i Bryssel den 5 april 2016.
– Vi ser stora fördelar med platooning, främst för våra kunder men även för samhället i form av bränslebesparingar, minskade utsläpp och förbättrad transporteffektivitet. Tillsammans med övriga samhället behöver transportindustrin lösa utmaningar som till exempel harmonisering av lagstiftning, och på så sätt verka för att platooning införs i Europa, säger Anders Kellström. 

Proffs finns på plats under dagens Volvo-seminarium och vi kommer självklart att återkomma med en mer uttömmande rapport i ämnet.

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-18 10:11
Kategori: Nyheter
Taggar: European Truck Platooning Challenge Konvojkörning Platooning Volvo Lastvagnar AB