Konvojkörning

Listar alla artiklar taggade med: Konvojkörning

Datastyrd lastbilskonvoj rullar mot Rotterdam

Idag går starten för Volvokoncernens deltagande i European Truck Platooning Challenge. På initiativ av det holländska EU-ordförandeskapet kommer tre Volvolastbilar som kommunicerar trådlöst och kör tätt efter varandra i så kallad platooning, att köra genom Europa till Rotterdam. Syftet är att ta ett steg närmare införandet av platooning i Europa.

SpeedTrading

Scania leder konvojforskningsprojekt

Scania har fått uppdraget att leda ett treårigt europeiskt forskningsprojekt som syftar till att utarbeta ett system för att införa fordonkonvojer på vägarna, ett projekt som kan innebära betydande utsläppsminskningar. EU har satt som mål att minska CO2-utsläppen med 20 procent till 2020 och de tunga transporterna svarar i dag för 17 procent av de totala utsläppen.

Hultsteins