SÅ: ”Kvotplikt skapar rätt förutsättningar”

Idag skriver Sveriges Åkeriföretag på Miljöaktuellt om hur tunga fordon ska kunna nå fossilfrihet till år 2050. Kvotplikt samt längre och tyngre fordon är tillsammans med ansvarsfulla upphandlingar förutsättningar för att nå klimatmålen.

– Lastbilar står idag för sju procent av Sveriges totala utsläpp, och har till skillnad från personbilar mycket svårt att ställa om. El är inte ett alternativ för den tunga godstrafiken på väg, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, SÅ.

Euroklassningssystemet har bidragit till en minskning av lastbilars miljöpåverkan genom reglering av utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Växthusgasutsläpp regleras inte i euroklassningssystemet, varför strategiska åtgärder för att minska dessa är nödvändiga, menar SÅ och förklarar att en sådan åtgärd är kvotplikt, som också skulle ge bättre förutsättningar vid investering i fordon och anläggningar för framställning av alternativa bränslen.

En rapport som SÅ släpper i mars visar att det finns en stor effektiviseringspotential i transporter beställda av offentlig sektor.

Med hjälp av smart planering och rätt kravställning vid upphandling av transporter kan buller och utsläpp minska avsevärt, samtidigt som trafiksäkerheten kring skolor och sjukhus kan förbättras avsevärt.
– Ett stort ansvar ligger på beställaren av transporter. Vi har genom initiativet Fair Transport visat att vi tar ansvar för trafiksäkerhet, sociala förhållanden och vår miljö- och klimatpåverkan, men det krävs också att våra kunder är beredda att betala ett lite högre pris för en bra transport, fortsätter Rickard.

I vår genomför SÅ, med avstamp i Fair Transport, en kompetensinvestering i offentlig sektor. På elva orter runt om i landet arrangeras en kostnadsfri halvdagsutbildning om hållbar upphandling.

Med på tåget är Upphandlingsmyndigheten, Q3 Forum för hållbara transporter samt Doublecheck. Ansvaret för hållbara transporter ligger inte bara på åkeriföretagen utan också på beställaren av transporter, som måste ta ett moraliskt ansvar likväl som följa kraven reglerade i lag, skriver SÅ i ett pressmeddelande.

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-22 10:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Fair Transport Fossilfritt Sveriges Åkeriföretag Utbildning