Anna Johanson (S) och Monica Green (S), två i den delegation som under onsdagen gästade Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg.Fotograf: Heidi Bodensjö

Ministerbesök hos SÅ i Skaraborg satte fokus på konkurrensvillkoren

Det blev fokus på landsvägs- och järnvägstransporter under infrastrukturminister Anna Johanssons (S) besök i Skaraborg. Thomas Morell var moderator för mötet och, som vanligt, väl förberedd och kunnig.
Det hettade till emellanåt, bland annat när Patrik Björck (S) ställde frågan om hur det kan bli billigare med utländsk arbetskraft.

I ambitionen att samla på sig underlag inför kommande nationella trafikplaner, reser Anna Johansson (S) runt till samtliga riksdagsvalkretsar och nu gavs det möjlighet för Skaraborg att lyfta sina frågor i ämnena.

Besöket ägde rum på Sveriges Åkeriföretags, SÅ, lokaler i Skövde där tre av SÅ:s medlemsföretag närvarade. Också på plats fanns Monica Green (S) samt de lokala socialdemokratiska politikerna Alex Bergström och Patrik Björk. NTF representerades av Torbjörn Forsell och Transport av Ulf Nordenberg från Skaraborg.

Tre åkerier från Skaraborg fanns på plats, Wadegårds Åkeri AB, Joby Hova AB samt S Invest & Transport AB.

Ett fortsatt givet ämnen var den osunda konkurrensen av oseriösa aktörer och även utländska sådana. Det handlade om ogiltiga trafiktillstånd, falska handlingar och falska körkort. Rattfylleriet, särskilt de grova fyllorna, i tunga fordon, har antagit en oroväckande trend som allt oftare rapporteras av media.

Transporter av farligt gods som allt oftare sker utan att förarna har rätt kompetens, felaktigt skyltade och inte sällan dåligt förankrat gods, är också ett ökande problem.

Som exempel använder Morell den webbartikel som Proffs publicerade under tisdagen, som handlade om vältolyckan i Norrköping. Händelsen visar tydligt en del av problemen som omgärdar hanteringen av farligt gods i samband med olycka och hur bristen på trafikpoliser med specialkompetens kan påverka detta. Morell kopplade sedan ihop den olyckan med ett annat fall från Skaraborg.
Att ta upp dödsolyckan i Mogetorp, var oundvikligt.

Åkaren Ingemar Joby tryckte hårt på lagstiftning om lägsta lön.
– Vi vill inte ha en sådan lagstiftning, säger Anna Johansson. Det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla.
– Och om vi får en lagstiftning, kommer då inte kravet på ännu större resurser att kontrollera efterlevnaden? frågar Monica Green.

Således finns det inte något som i nuläget kan leda till en lagstiftning om lägsta lön. Transportarbetareförbundets Ulf Nordenberg pekar på att de företag som behöver sätta sig och förhandla, kan han kalla i evigheter utan att de hörsammar det.

Thomas Morell visade tydligt hur enkelt det är att köpa en lastbil i Sverige, köpa utländska registreringsskyltar till den och sedan använda flera förarkort när man kör.
– Det är därför vi vill ha fler tekniska lösningar för att övervaka fordonen, svarar Anna Johansson.

Morell pekar då på att GPS endast kan följa fordonets rörelser, men inte vem som kör och vilken status fordonet har. Detta är sådant som fysiska poliser kan upptäcka.
Johansson säger att det måste finnas risk att ”åka dit”, men lösningen är inte att kontrollera bort problemet.

Ingemar Joby tog upp användningen av utländska låglöneförare och då kommer en oväntad fråga från Patrik Björck (S) som sitter i Arbetsmarknadsutskottet.
– Hur kan det bli billigare för dig att använda utländska förare? Kan du förklara det för mig, undrar han.

Joby och flera andra reagerar starkt på frågan.
– Vet du inte det, utbrister Ingemar Joby. Det är skrämmande att du inte vet det.

Joby berättar sedan om hur det fungerar med att bland annat hyra in utländsk personal från utländska bemanningsföretag. Här går även Anna Johansson in och förtydligar för partikamraten och frågan lägger sig igen.

Avslutningsvis har Anna Johansson en uppmaning:
– Transportbranschens problem är oerhört viktiga att komma tillrätta med och vi har gjort mycket redan, men om ni har konkreta förslag på saker vi hittills inte gjort, vill jag ni skickar dem till mig, även om jag inte kan garantera att alla förslag går vidare.

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-24 11:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Anna Johansson Infrastrukturministern SÅ Skaraborg Schysta villkor Thomas Morell