Anne Berner, Finlands kommunikationsminister.

Cabotage och megatrucks på agendan när EU:s transportutskott besökte Finland

Finland gjorde sin egen tolkning av cabotagelagen, men har nu fått rätta in sig i ledet enligt EU:s önskemål. När nyligen delar av EU:s Transportutskott besökte Finland, var detta ett av samtalsämnena jämte så kallade megatrucks och det kommande vägtransportpaketet.

EU:s Transportutskott har ett rulland schema för vilka som ska åka på resorna och denna gång var Peter Lundgren (SD) med på besöket i Finland som kantades av flera studiebesök, ett längre möte med finska regeringen och en presskonferens. Vilka intryck fick Lundgren av mötet?
– Att resa ut i verkligheten är viktigt eftersom alla i Transportutskottet inte har varit där, säger han och tycker det var ett bra möte.

Lundgren talade med finska kommunikationsministern Anne Berner om att EU gett dem bakläxa för den finska tolkningen av cabotagetrafik och känner att det finns en besvikelse.
– Hon är emellertid noga i sitt sätt att uttrycka sig, säger han. Hon underströk att de inte är emot konkurrens så länge den inte slår ut den inhemska näringen och att de vill motverka social dumpning.

Lundgren upplever hennes officiella svar som politiskt korrekta, men att det under ytan finns starka synpunkter på det som sker. Berner är också tydlig med att de förväntar sig mycket av det kommande vägtransportpaketet som de hoppas ska innehålla kraftfulla åtgärder för att stävja den olagliga trafiken och i förlängningen social dumpning.
– På min fråga om huruvida de ville se tuffare lagstiftning i form av exempelvis karensdagar för ett utländskt fordon innan det får återvända till landet, blir svaret åter korrekt: att förslagen måste komma från lagstiftarna i EU och sedan kan vi ha synpunkter på dem, säger han.

Klart är att Berner, enligt Lundgren, välkomnar alla förslag som leder till att stoppa social dumpning. Han uppfattar det som att det nu är ännu viktigare att innehållet i vägtransportpaketet innehåller kraftfulla åtgärder. 

Under presskonferensen fick finska parlamentsledamoten Merja Kyllönen frågan om megatrucks på 76 ton, inte skulle orsaka ännu mer problem på hala vintervägar. Kyllönen blev henne svaret fattig och Lundgren fick träda in.
– Jag förklarade att det inte är dessa fordon som dominerar problematiken, säger han. Det handlar oftast om EU-trailers, ofta dåligt utrustade för vinterkörning och inte sällan med förare som saknar tillräcklig erfarenhet av vinterkörning, som står i backen och inte kommer vidare.

Journalistens följdfråga, fick Lundgren också svara på. Den rörde huruvida de tyngre ekipagen skulle förstöra vägarna mer.
– Svaret blev kanske en besvikelse för henne eftersom de tyngre ekipagen med sina fler axlar, skulle ge cirka ett ton mindre belastning på vägen per hjul än ett EU-ekipage, säger Lundgren.

Mer gods på järnvägen möter samma problem i Finland som i Sverige och handlar om att järnvägsnätet är dåligt utbyggt och inte kan ta hand om mer gods på det sätt som dagens industri kräver.

Mitt i allt allvar, finns det ändå plats för skratt, tycker Lundgren och berättar.
– Vi åkte buss till ett studiebesök och vädret var riktigt dålig med mycket snö och blankis på vägen. En kollega satt bredvid mig och var ytterligt bekymrad över halkan och frågade mig om det ens var tillrådligt att köra under dessa förhållanden. Jag förklarade för honom att det är såhär det är här i norr och det är därför det är viktigt att förarna har rätt kompetens och fordonen rätt utrustning, avslutar Peter Lundgren som har knutit nya kontakter under ett givande möte i Finland.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-15 11:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Megatrucks EU Finland Transportutskottet