Fängelse för chaufför som krossade djurambulans

Djurambulansföraren Nicole Pike, 20, fick livshotande skador då hon 12 september förra året påkördes av en lastbil på motorvägen där hennes fordon havererat utanför Helsingborg. Nu har domen kommit och den markerar allvaret i det inträffade.

Den 24-årige holländske lastbilföraren Nicky De Keijser, som även han skadades allvarligt, ställdes den 8 december inför rätta i Helsingborg. Rubriceringen tog upp vållande till kroppsskada, grovt brott och grov vårdslöshet i trafik då han i hög fart framförde sitt ekipage cirka 70 centimeter in på vägrenen utan att upptäcka vare sig den havererade djurambulansen eller assistance-bilen som fanns på plats med blinkande ljus och att det rörde sig personer på vägen varav en iklädd varningskläder.

Domen föll idag och blev tre månaders fängelse för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. De Keijser ska även betala skadestånd till Pike om 25 000 kronor.

De Keijser har förklarat att han vare sig kan erkänna eller förneka brott då han drabbats av minnesförlust som sträcker sig bakåt i tiden minst två dagar innan olyckan. Han bestrider dock att han framför fordonet i hög hastighet och anser inte han visat uppenbar likgiltighet för annans liv eller medvetet tagit risker.

Inte heller medger han att han inte haft tillräckligt med dygnsvila före olyckan trots att undersökning av färdskrivaren påvisar överträdelser av vilotiderna. De Keijser var inte påverkad av vare sig alkohol eller droger eller andra medel vid tillfället.

Ett vittne, taxichaufför Bekim Sabani tillsammans med en kollega, körde bakom De Keijser och han reagerade mot att lastbilens beteende varit annorlunda. Bland annat släppte den inte in Sabani på motorvägen och hastigheten låg över 90 km/h.

Han upplevde De Keijers körsätt som aggressivt, inte minst vid omkörningar och sade till sin passagerare att detta inte kommer att gå väl. Lastbilen körde vid flera tillfällen över den heldragna linjen mot vägrenen.

Sabani var rädd för att föraren höll på att somna, så han körde om och tutade och blinkade för att få uppmärksamhet, men fick ingen respons från De Keijser.

Kort därefter ser Sabani de blinkande ljusen där Djurambulansen står, men samtidigt påbörjar De Keijser åter en omkörning av Sabani som sedan saktar ner och går ut i vänsterfilen. Det gjorde inte De Keijser och då förändrades hela livet för Nicole Pike.

 

Läs även:

Chaufför inför rätta efter att ha mejat ner djurambulans och bärgningsbil

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-22 13:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Djurambulans Donalds Bilbärgning AB Rättsfall Trafikolycka