Klampning ”på riktigt” – 24-timmarsgränsen försvinner

Tidsgränsen för klampning, som idag är 24 timmar, kommer att försvinna.
- Ett litet steg för mänskligheten men ett stort och viktigt steg för åkerinäringen och trafiksäkerheten, kommenterar en glad Erika Svanström, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag, SÅ.

I dag klockan 16 röstar riksdagen ja till en motion av kristdemokraten Andreas Carlson. Förslaget går ut på att polisen ska kunna låsa fast lastbilar under längre tid än de 24 timmar som lagen tillåter idag. En enig riksdag uppmanar nu regeringen att snabbt återkomma med en lagändring så att detta blir möjligt.

– Trafikfarliga fordon och förare måste stoppas, dessutom är åkerinäringen i Sverige satt under extrem press där utländska åkerier och chaufförer konkurrerar med ojämlika villkor när det inte straffar sig att bryta mot reglerna. Svenska lagar och regler måste följas på våra vägar och när det inte görs måste polisen få rätt redskap och resurser att beivra det, säger Andreas Carlson, som är glad över att motionen i dag går igenom.

Klampning infördes i Sverige i mars i år. Men dagens regler är begränsade. Polisen får endast hålla kvar fordonet i 24 timmar. Andreas Carlson föreslår i sin motion, som i dag röstas igenom, att lastbilen ska vara fastlåst till dess bristerna är åtgärdade och/eller eventuell sanktionsavgift är betald.

– Om chauffören kan fortsätta att köra efter 24 timmar är risken stor att åkeriet låter chauffören sitta kvar i bilen och fortsätta när de 24 timmarna har gått. För att få verkligt tryck bakom åtgärden att klampa, låsa fast, bilen måste det gälla tills boten är betald.

Riksdagen fattar beslut enligt Andreas Carlsons förslag och gör därmed ett så kallat tillkännagivande till regeringen.
– För att ordning och reda ska gälla på våra vägar måste det vara lika villkor i åkeribranschen och polisen måste få rätt redskap och resurser för att kunna följa upp att lagarna efterlevs.

Ett enigt trafikutskott har ställt sig bakom Carlsons motion som i dag kommer att röstas igenom i riksdagen. I riksdagsbetänkandet skriver trafikutskottet att regeringen ska återkomma med förslag ”som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar och att detta genomförs med skyndsamhet.”
– Det känns som ett viktigt steg att en enig riksdag ställer sig bakom förslaget och verkligen trycker på att det ska tas fram med skyndsamhet, säger Andreas Carlson.

– Ett litet steg för mänskligheten men ett stort och viktigt steg för åkerinäringen och trafiksäkerheten, säger en glad Erika Svanström, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag, SÅ, till tidningen Proffs.
– En framgång för SÅ. Riksdagen har lyssnat och förstått vikten av sund konkurrens och att sanktionsavgifter ska betalas innan färden fortsätter. Vi gläds å våra medlemmars vägnar, avrundar hon.

Om artikeln

Publicerad: 2015-05-28 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: 24 timmar Klampning Lagar och regler