TRANSPORTFUSKET I FOKUS
Fordonen och personerna på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Tommy Holl / Arkiv

Makedonsk fuskförare rapporterades – för fjärde gången

Lastbilens hytt lutade märkligt så polisen bestämde sig för att göra en kontroll - och det blev jackpot. För den makedonska föraren var det fjärde gången gillt sedan 2013 som han rapporterats för oegentligheter.

Region Bergslagens trafikgrupp 3 är placerad i Dalarna och vid Lerbäcken längs riksväg 50 utanför Borlänge, fick de i torsdags kl 13.30, syn på en lastbil vars hytt hade en märklig lutning varför de bestämde sig för att stanna ekipaget.

Bilen är registrerad i Bulgarien, men åkeriet har sin adress i Makedonien. Trailern bakom, tillhör en större tysk speditör. Chauffören saknade pass och då misstänkte polisen att han eventuellt inte hade rätt att uppehålla sig i Sverige.

Inte heller kunde han uppvisa något arbetstillstånd enligt 1072/2009 för att ha rätt att arbeta i EES.

Under samtalet med chauffören, får polisen veta att denne, precis som många andra i hans situation, tjänar oerhört lite och att han konstant bor i lastbilen.

Chauffören fick en ordningsbot på 3 000 kr (enligt artikel 5:6 i 1072/2009) eftersom han inte kunnat uppvisa förartillstånd.

I polisens register fann man att samme förare tidigare, vid tre tillfällen, rapporterats av svensk polis. 2013 för diagramblad och mönsterdjup på däcken, februari 2014 för avsaknad av förartillstånd samt november 2014 åter för avsaknad av förartillstånd.

Även utlänningsroteln kontaktades och det beslutades att förarens skulle tas in för förhör och en inre utlänningskontroll. Eftersom det så visar sig att det föreligger skäl för avvisning, har föraren tagits i förvar.
I väntan på ett eventuellt avvisningsbeslut, bestämmer Migrationsverket var han ska placeras.

Nu fortsätter utredningen hos utlänningsroteln om avvisning och ett möjligt återreseförbud.
Proffs återkommer i ärendet.

 

Utdrag ur Utlänningslagen 2005:716

2 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 1 §, ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta
1. utlänningens levnadsomständigheter,
2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med honom eller henne, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas,
3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

8 kap
3 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas
1. om det kan antas att han eller hon kommer att sakna tillräckliga medel för vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land som han eller hon tänker besöka eller för hemresan,
2. om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att han eller hon har ett sådant tillstånd,
3. om han eller hon på grund av tidigare frihetsstraff eller någon annan särskild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något annat nordiskt land,
4. om han eller hon på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas komma att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land, eller
5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner har föreskrivits att han eller hon får avvisas.

 

Fotnot

Skäl för avvisning, i det fall vi tar upp i artikeln, förelåg enligt utlänningslagen
8:3 1 pkt
8:2 1 pkt

Om artikeln

Publicerad: 2015-01-18 18:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Bergslagens trafikgrupp 3 Dalarna Polisen Rättsfall