Anders Ygeman (S) mötte trafikpoliserna Finn Edlund, Christoffer Hallgren och Sune Nilsson (fotomontage).

Inrikesministern i möte med trafikpolisen om yrkestrafiken

Finn Edlund: ?Det känns riktigt bra?

Tre, för Proffsläsaren icke helt okända, trafikpoliser satte sig nyligen ner med inrikesminister Anders Ygeman för att diskutera situationen på de svenska vägarna. Ygeman, som trots ett fulltecknat schema i spåren efter terrordådet i Paris tog sig gott om tid för mötet, känner sig idag nöjd med diskussionen. En känsla han delar med de tre poliserna.

Trots terrordådet i Paris, tog sig Inrikesminister Anders Ygeman tid att i lugn och ro sätta sig ner med de tre, för Proffsläsare välbekanta, ditresta poliserna Sune Nilsson, Västerås, Christoffer Hallgren, Sundsvall och Finn Edlund Gävle.

Sedan gränserna öppnats, cabotagetrafiken ökat och i synnerhet missbruket av densamma, har många poliser kämpat i motvind för att få ordning på situationen. Många av dem har mattats ut under vägen och nya har kommit till för att fortsätta kampen och flytta fram positionerna ytterligare.

Att det krävs nya politiska beslut, varav en del kan tyckas djärva, är otvetydigt och ofta är det Rikspolisstyrelsen, RPS, som har den närmaste kontakten med det politiska etablissemanget.

Vi har tidigare kunnat läsa i Proffs, om hur poliser ute på vägen känner att RPS kommit för långt bort från den verklighet de arbetar i och därmed får svårare att med emfas föra fram sådant som är viktigt för det praktiska arbetet.
Nu var det dags för ”verklighetens poliser” att möta politiken öga mot öga.

Anders Ygeman säger efter mötet att han är nöjd och det var lyckat då de diskuterat många intressanta saker varav flera handlar om förändringar på lång sikt.
– Positivt var att flera saker redan är på gång att förverkligas, säger Ygeman och tar upp en motion om klampning ”på riktigt” som antagits samt de högre sanktionsavgifterna som klubbats igenom.

Hans direktkontakt med dessa poliser, kommer att fortsätta och närmast ska de förse Ygeman med material som ska visa var de anser det finns brister i lagstiftningen och vad de menar behöver göras åt det inför framtida beslut. En del brister hastar det med att rätta till.

Finn Edlund är nöjd.
– Det känns riktigt bra att Ygeman ville träffa oss på detta sätt eftersom då kunde vi direkt till honom förmedla hur vi upplever att i praktiken genomföra de beslut som fattats, säger han.

Sune Nilsson ser mötet som ett genombrott och han konstaterade att Ygeman är mycket påläst och visste vad de samtalade om.

Nilsson tog upp ett tämligen akut problem som drabbat hans distrikt och som han hoppas är ett misstag i och med den nya organisationen inom polisen där ett antal delegationer dragits in.

Tjänsten ”gruppchef”, har tagits bort och ersatts av en tillförordnad chef som är samma som enhetschefen för trafikenheten i Västmanland. För att konfiskera förarkort, måste man tidigare vara minst gruppchef med behörighet för att till exempel omhänderta förarkort.

Nilsson har behörigheten, men numera inte längre titeln utöver att vara polisinspektör.
– Alltså får jag inte längre omhänderta förarkort, förklarar han.

Kan inte den tillförordnade chefen då delegera den uppgiften till dig vid behov?
– Nej, det kan han inte eftersom han inte har den nödvändiga kompetensen, svarar Nilsson.

Men vem kan då göra det?
– Det vet vi inte, så just nu inte finns det faktiskt ingen som har den delegationen, säger Nilsson uppgivet.

Detta faktum reagerade Ygeman starkt på och kommer att ta upp med Rikspolischefen snarast.

Christoffer Hallgren var också mer än nöjd eftersom de nu fick möjligheten att framföra sina synpunkter utan ett ”filter”.
– Det vanliga förfaringssättet är att vi lämnar våra förslag till mellanhänder som sedan ska föra det vidare och då är det inte alltid allt kommer med, säger Hallgren.

Även han tycker det känns bra att Ygeman är påläst och förstår vad de pratar om. Dessutom upplever han att det finns en samsyn kring hur den internationella trafiken ska bedrivas i Sverige.
– Ygeman lyssnade och vi känner att han verkligen vill underlätta vårt arbete, avslutar Hallgren.

Om artikeln

Publicerad: 2015-01-16 11:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Ygeman Christoffer Hallgren Finn Edlund Sune Nilsson Trafikpolisen