MRF & Bil Sweden:

Fordonsskatterna är inte relevanta

Enligt ett riksdagsbeslut bör de skatter som tas ut av trafiken och som är trafikpolitiskt motiverade motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. En VTI-rapport visar dock att biltrafikens kostnader länge har överskattats och att de skatter som en familj med bil betalar är dubbelt så höga jämfört med vad som kan motiveras av dess kostnader.
Därför startar nu MRF (Motorbranschens Riksförbund) och BIL Sweden en långsiktig informationskampanj kring bilskatterna i syfte att göra allmänheten medveten om missförhållandet.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på regeringens uppdrag uppdaterat tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Så kallade externa effekter som slitage av infrastruktur, olyckor, hälsofarliga emissioner, klimatgaser och buller innebär kostnader för samhället.

Riksdagen har beslutat att de skatter som tas ut av trafiken och som är trafikpolitiskt motiverade bör motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader.
Rapporten visar att biltrafikens kostnader länge har överskattats och att de skatter som en familj med bil betalar är dubbelt så höga jämfört med vad som kan motiveras av dess kostnader. Detta innebär bland annat en markant diskriminering av boende utanför storstädernas centrala delar.

Samma felaktighet slår igenom i statens budget. Bilfamiljer betalar in cirka 60 miljarder kronor i extraskatter (drivmedelsskatter, fordonsskatt), men bara omkring 20 miljarder går till investeringar och underhåll av vägnätet.
Trots detta höjdes bilskatterna med ytterligare 3 miljarder kronor vid årsskiftet.

Därför startar nu MRF (Motorbranschens Riksförbund) och BIL Sweden en långsiktig informationskampanj kring bilskatterna. En del av kampanjen sker i sociala medier. På Facebook finns sidan ”Rättvisa bilskatter”. Det finns även ett Twitterkonto med samma namn.
– Vi kommer att arbeta hårt för att sprida information om vad rättvisa bilskatter på vetenskaplig grund innebär, säger Charlie Magnusson, informationschef på MRF, och Ulf Perbo, vvd på BIL Sweden.
– Vi kommer även att säkerställa att ordentlig information finns tillgänglig för medborgarna om hur de olika partierna ställer sig till beskattningen av bilar.

Om artikeln

Publicerad: 2015-01-29 16:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Bil Sweden Ekonomi Fordonsskatter MRF