SKARASLÄTTSHÄRVAN
Fotograf: Kent Jonsson / Arkiv

Fängelsedomarna mot de dömda i Skaraslättshärvan står fast

Hovrätten har bedömt bevisningen fel och dessutom gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel hävdade de dömda i den så kallade Skaraslättshärvan, och överklagade till Högsta domstolen.
Högsta domstolen har dock beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, vilket innebär att hovrättsdomen med fleråriga fängelsestraff för samtliga inblandade står fast.

Hösten 2011 slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera personer med kopplingar till företagsgruppen runt Skaraslättens Transport AB. I mars 2012 dömdes fem personer för en lång rad ekonomiska brott.

Brottsligheten, som var koncentrerad till de västsvenska företagen GCT Containerdepå AB och Quatron AB, omfattade mer än 20 miljoner kronor i framför allt falska fakturor för att dölja svarta löner till chaufförer och terminalarbetare. Huvuddelen av de falska fakturorna hade ställts ut av den enskilda firman Chaufförshjälpen.

Skaraslättens Transport AB:s tidigare vd David Strid dömdes av tingsrätten till fängelse i 4 år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han fick dessutom näringsförbud i 10 år.

Sadik Fazlijaj, företrädare för Chaufförshjälpen, dömdes till 3 års fängelse och näringsförbud i 7 år för bland annat grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.

Medhjälparen Ravi Larsson dömdes till 1 års fängelse och 5 års näringsförbud för grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll, grovt brott.

Domarna överklagades till Hovrätten för Västra Sverige, med blandat resultat. David Strid fick sitt fängelsestraff sänkt till 3 år och 6 månader och näringsförbudet till 7 år. För Sadik Fazlijajs del blev det ingen ändring i påföljd, medan Ravi Larsson fick sitt straff skärpt till fängelse i 1 år och 8 månader.

Samtliga överklagade till Högsta domstolen, och hävdade bland annat att hovrätten hade bedömt bevisningen fel och gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel.

Högsta domstolen konstaterar emellertid efter att ha gått igenom materialet att det inte finns några skäl att bevilja prövningstillstånd. Därmed står hovrättens dom fast.

 

Läs även:

Dömda i Skaraslättshärvan går till HD

Nu rullas Skaraslättshärvan upp i Hovrätten

HD-beslut får stora konsekvenser

Skattebrott kan fria Strid från skattebrottsåtal

Förhandlingarna i Skaraslättshärvan inställd

Skaraslättshärvan upp i hovrätten i april

Nya problem för Strids på Skaraslätten

Skaraslättens dotterbolag i konkurs

David Strid överklagar

David Strids åkeri ”Quatron AB” i konkurs

Davis Strid dömd till fyra års fängelse

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Skaraslättens tidigare vd fortsätter hävda sin oskuld

Åtalad i Skaraslättshärvan tog emot dödshot

Advokaten: ”Alla fakturor är korrekta”

Skaraslättens förre vd inför rätta idag

Falska fakturor skulle dölja svart arbetskraft – Sju åtalade i Skaraslättshärvan

Företrädare för Skaraåkeri misstänks för ekobrott

Företrädare för Skaraåkeri omhäktad – igen

Företrädare för Skaraåkeri fortsatt häktad

Vd i Skaraåkeri misstänks för grovt skattebrott

Om artikeln

Publicerad: 2015-01-08 09:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Högsta domstolen Rättsfall Skaraslätten