Snabbt genomslag för sanktionsavgifterna

Entreprenadföretaget Markbyggnad Toivanen AB i Lycksele blev det första att få känna av de nya sanktionsavgifter som infördes 1 juli för brott mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bara några dagar efter att de nya reglerna började gälla fick företaget ett föreläggande med sanktionsavgift på 42 800 kronor för att man använt en grävmaskin som inte besiktigats.

Den 1 juli avkriminaliserades de allra flesta brott mot arbetsmiljölagen och mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Straff ersattes med sanktionsavgifter, och dessa avgifter är i de flesta fall betydligt högre än de böter som tidigare dömts ut.

Detta systemskifte, övergången från straff till sanktionsavgifter, syftar till effektivare och snabbare påföljder för dem som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna. Och i förlängningen en bättre arbetsmiljö.

Den 2 juli genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion längs väg 705 i Kalix-Nyborg där Markbyggnad Toivanen AB höll på med anläggningsarbeten för fiberkabel. Arbetsmiljöverkets inspektör upptäckte då att företaget använde en grävmaskin (Volvo EW 160C med Indexator rototilt) som inte besiktigats i föreskriven ordning.

Två dagar senare fick Markbyggnad Toivanen AB ett föreläggande med sanktionsavgift på 42 800 kronor för överträdelse av bestämmelserna i föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar, AFS 2003:6.

Arbetsmiljöverket beslöt i slutet av mars vilka bestämmelser som skulle ha sanktionsavgift, och hur avgiften skulle tas ut. För varje regel som försetts med sanktionsavgift har verket bedömt risknivå utifrån en fyrgradig skala där nivå 4 är den högsta risken.

Risknivåerna har sedan använts för att fastställa avgiftsnivåer för olika överträdelser av reglerna. För en del regler tillämpas fast avgift, lika för alla arbetsgivare. För de allra flesta reglerna används dock en differentierad avgift som är beroende av hur många sysselsatta arbetsgivaren har. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta får alltid betala högsta avgift.

Överträdelse av reglerna om besiktning har placerats i risknivå 3, där minsta sanktionsavgift är 40 000 kronor och högsta avgift är 400 000 kronor.

Markbyggnad Toivanen AB har fem anställda. Det ger, efter avrundning nedåt till närmaste hela hundratal, 2 800 kronor som läggs till minimiavgiften 40 000 kronor. Totalt 42 800 kronor. Det är mer än dubbla priset jämfört med de företagsböter som tidigare dömts ut för brott mot besiktningsbestämmelserna.

TYA har tagit fram en Besiktningsguide för transportbranschen som ger vägledning om vilken utrustning som ska besiktigas, när besiktningen ska utföras och hur resultatet ska tolkas.
Guiden kostar 100 kronor för TYA-anslutna företag, och 300 kronor för övriga.

Om artikeln

Publicerad: 2014-07-18 09:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Böter Rättsfall Sanktionsavgifter